Tứ Hóa Phi Tinh

Tứ Hóa Phi Tinh

Nơi chia sẻ kiến thức về tứ hóa phi tinh ,bắc phái ,khâm thiên môn ,lương nhược du phái

sách tử vi

Phương pháp tính thất tinh định điểm

Thất tinh định điểm là 1 trong những bí Kip của Khâm Thiên Môn được Ông Phúc Dụ công khai nhằm xác định sự khác nhau giữa các lá số giống nhau nhưng khác ngày giờ sinh cũng như xác định các cung vị trọng tâm liên quan tới số mệnh của 1 lá số ,xem lá số đó bị chi phối mạnh mẽ bới các cung vị nào...
a
views: 2378 read more ⟶
Hiển thị 1 đến 4 trong 4 (1 Trang)