Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Nội Truyền khóa 14 Khai giảng 23-6-2024 (Thực Chiến luận Vận Hạn + Luận Mệnh Cao cấp)

Khóa học gồm 2 phần tổng 30 buổi mỗi buổi 2 tiếng học phí 7600k
Phần 1: Luận Vận Hạn bằng Phi Cung (15 buổi)

Phần 2: Luận Mệnh bằng Tự Hóa và Phi cung (15 buổi)

Phản hồi của học viên đã học các khóa đã học: Phản hồi của học viên

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp .Click Vào đây để vào lớp

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí,nhận luận giải tại đây

khóa học tứ hóa nội truyền


  • Chu dịch nhất quái đa đoán tinh giải- Lý Kế Trung

LỜI NÓI ĐẦU
Lật dở điển tịch lịch sử văn hóa, văn hóa thuật số
tinh quang xán lạn, lộ đầy vẻ lạ. Kỳ môn phong phú, có thể
nói phong phú như là: Lục hào Bát Quái, Tứ trụ mệnh lý,
Hoa mai dịch số, kỳ môn độn giáp, Đại lục nhâm, Tiểu Lục
nhâm, Tử Vi Đấu Sổ, Thiết bản thần số, Tướng tay, Tướng
mặt, Tướng xương... nhiều không kể xiết. Nhìn chung
những thuật số này đa phần đều vì quy tắc tính toán khác
lạ mà tự mình thành hệ thống độc lập. Trong lịch sử, không
thiếu người tinh thông thuật số: Tam quốc thì Gia Cát
Lượng, Thương Ân Khương Tử Nha, Tống triều Trần Án,
Minh triều Lưu Bá Ôn, Thiệu Khang Tiết... Thuật pháp
10
thần kỳ khiến cho danh truyền hậu thế. Bọn họ được xưng
tụng là người nổi bật trong việc vận dụng thuật số, nhưng
họ cũng chỉ là cực hạn trong việc nghiên cứu và vận dụng
từng môn. Mà người đồng thời tinh thông nhiều loại thuật
số và có thể vận dụng được, được thế nhân ca ngợi, lại như
phượng lông lân giác, trên sử sách cũng chưa từng có ghi
chép.
Nhưng mà, giang sơn đời nào cũng có tài tử xuất,
nhất đại người mới thắng người cũ. Theo lịch sử phát triển,
thời đại biến thiên, văn hóa Dịch Học trải qua tuế nguyệt
tang thương lại càng phóng xạ quang mang xán lạn. Trong
cái hào quang chói sáng này, Lý Kế Trung tiên sinh một
mình sáng tạo kỹ pháp một quẻ đa đoạn, cũng học Lục hào
Bát Quái, Tứ trụ mệnh lý, Kỳ môn độn giáp, Âm dương
phong thuỷ, Tướng tay tướng mặt, bát quái trận pháp, thuật
số vào một thân, tại đương kim dịch đàn trổ hết tài năng,
nhất chi độc tú.
Lý Kế Trung tiên sinh năm 1953 sinh ra ở An Huy.
Thanh niên thì từng đi bộ đội ở Bắc Kinh, năm 1974 học
ĐH Sư Phạm tại Bắc Kinh. Khi còn nhỏ Lý Kế Trung bắt
đầu nghiên tập thuật số, sau từng sư tòng đông đảo danh
gia, tiếp nhận lão sư truyền miệng tâm thụ. Tại tướng học
được lão nghệ nhân dân gian An Huy Tào Bảo Kiện tiên
sinh thân truyền, cũng được Tiêu Pha tướng lão sư Trần
Đỉnh Long tiên sinh chỉ điểm; về phong thuỷ được Huyền
Không phái lão sư Phùng Bảo Thành lão gia thân truyền,
từng được Tam hợp phái lão sư Trần Ngọc Lương tiên
sinh, Bát trạch phái lão sư Dương Khải Năng lão tiên sinh
11
chỉ điểm; ở Bát Quái Lục hào may mắn được Bắc Kinh
Bạch Vân quán chưởng môn nhân Chấn Dương Tử lão đạo
trưởng thân truyền. Lão đạo trưởng đem chưa từng truyền
ra ngoài tám quẻ tuyệt học, 108 trận pháp truyền thụ cho
Lý Kế Trung, 108 trận pháp này là chuyên môn dùng để
điều giải các loại bệnh chứng nghi nan, hóa giải nhân sinh
tai nạn độc gia bí pháp.
Lý Kế Trung tiên sinh sư thừa bách gia, dung hội
quán thông, tâm tính thiền ngộ, hậu tích bạc phát. Ông tập
cổ mà không câu nệ cổ, riêng một ngọn cờ, tự thành một
thể. Tứ trụ mệnh lý, Kỳ môn độn giáp, Âm dương phong
thuỷ, Tướng tay, Tướng mặt đều rất có tạo nghệ, làm cho
người lấy làm kỳ. Nhất là bát quái trận pháp điều trị phong
thuỷ, hóa giải hung tai hiệu quả kỳ diệu, danh dự rất cao ở
trong nước lẫn khu vực Đông Nam Á.
Cho đến tận bây giờ, Lý Kế Trung tiên sinh đã điều
giải phong thuỷ của cực nhiều khách sạn cấp sao, trung
tâm, xí nghiệp, quan gia dân cư và cả tòa thành thị.
Lý Kế Trung tiên sinh trình độ dự đoán cao siêu và
phương pháp giải tai danh dương hải ngoại, do đó rất nhiều
xí nghiệp và mọi người ùn ùn kéo đến, tìm kiếm trợ giúp.
Hiện nay ông đã được rất nhiều công ty, công ty bất động
sản, khách sạn tinh cấp cỡ lớn mời làm tổng cố vấn lập kế
hoạch kinh doanh, cũng được mời là cố vấn kênh phong
thuỷ của Sina, Sohu.
12
Vì để càng nhiều người và xí nghiệp được lợi, Lý
Kế Trung thành lập trung tâm nghiên cứu Hà lạc phương
đông phục vụ cả nước và Đông Nam Á về dự đoán và lập
kế hoạch. Đồng thời, Lý Kế Trung tiên sinh còn có một
tâm nguyện, chính là đem sở học suốt đời của mình ghi
chép lại, không giữ lại chút nào phụng hiến cho xã hội, từ
đó thôi động văn hóa Dịch Học phát triển. Do đó, từ năm
2001 Lý Kế Trung tiên sinh đã sơ khai bắt đầu chỉnh lý quẻ
ví dụ tích lũy nhiều năm, thân bút sáng tác nhiều bộ thư
tịch Dịch Học « Chu Dịch một quẻ đa đoạn tinh giải », «
Chu Dịch một quẻ đa đoạn điểm khiếu », « Chu dịch một
quẻ đa đoạn nhập môn », « Chu Dịch nhà ở và hoàn cảnh
».
Trứ tác Dịch Học của Lý Kế Trung tiên sinh về Dịch
lý rất có tính sáng tạo và tính đột phá. Lục hào Bát Quái
"Một quẻ đa đoạn", "Một quẻ đoán cả đời" có thể nói xưa
nay chưa từng có. Bất luận loại tình huống nào, loại
phương thức nào, chỉ cần một quẻ, liền có thể biết tất cả,
khiến việc dùng Bát Quái xem sự tình tăng lên một độ cao
mới, cái này trong cổ kim trung ngoại trứ tác Dịch Học là
trước nay chưa từng có.
Trứ tác Dịch Học của Lý Kế Trung tiên sinh hút
bách gia chi trường, không câu nệ cổ pháp, sửa cũ thành
mới linh hoạt đa dạng, văn phong trực tiếp sinh động,
thông tục dễ hiểu. Khi phân tích quẻ lý lại từ cạn tới sâu,
từ ngoài vào trong, từ tư tưởng chủ quan đến hoàn cảnh
khách quan, tiến hành theo chất lượng, tầng tầng phân tích,
13
nhịp nhàng ăn khớp, hiện ra trình độ và phong phạm của
một vị Dịch Học trứ danh.
Trứ tác Dịch Học của Lý Kế Trung tiên sinh dung
nhập mấy chục năm nghiên dịch tâm huyết. Làm cho người
kính phục chính là ông làm ngược lại quan niệm thế tục
pháp không truyền ra ngoài, ý chí rộng mở, hướng thế nhân
công khai cách dùng một quẻ đa đoán, đại tiểu hạn phi cung
pháp, Bát Quái Lục hào tra bệnh pháp, Bát Quái phong
thuỷ pháp là các cao cấp kỹ pháp, đặc biệt là công khai
công bố Bát Quái phối mười hai cung độc gia bí pháp.
Lý Kế Trung tiên sinh không chỉ có quẻ kỹ siêu
quần, khiến người ca ngợi, đồng thời Dịch đức nhân phẩm
cũng khiến người khâm phục. Ông làm người thẳng thắn,
tính cách sáng sủa, giáo thư dục nhân, dạy không biết mệt.
Hiện nay học sinh của ông đến hàng vạn mà tính, khắp toàn
nước, trong đó, không thiếu người danh chấn một phương.
Ông thực tình vì người tra tai giải nạn, làm đông đảo gia
đình, xí nghiệp trong xã hội được lợi, chạm vào xã hội văn
minh, hài hòa và tiến bộ.
Cuốn sách này thời gian xuất bản vội vàng, sai lầm
khó tránh khỏi, thành thật cảm tạ.
Lý Kế Long
Tháng Đông năm Kỷ Sửu
14
MuåC LuåC
MỞ ĐẦU...........................................................................6
LỜI NÓI ĐẦU ..................................................................9
TỔNG QUÁT..................................................................20
Tiết 1: Đại tượng, đại quẻ, phản quẻ............................21
Tiết 2: Dụng thần, Hào vị, Nguyệt Nhật......................25
Tiết 3: Phi hào, phi cung, phi số ..................................29
Tiết 4: Lục hào phân biệt tính tình dung mạo..............52
Tiết 5: Tổ nghiệp, lục thân, hôn nhân ..........................67
Tiết 6: Đoán gia trạch...................................................82
Tiết 7: Luận phú quý nghèo hèn ..................................94
Tiết 8: Luận sự nghiệp công danh................................97
CHƯƠNG I: LÀM THẾ NÀO XẢO DỤNG TIN TỨC
THỰC HÀNH NHẤT QUÁI ĐA ĐOÁN ....................100
Âm dương Bát Quái đoán kỳ án ................................103
Thảm án nhân mạng, Bát Quái phá án và bắt giam...108
Vận dụng Bát Quái xảo đoán kỳ án ...........................111
Kỹ pháp hoạt biến đoán quẻ lạ thường ......................118
Huynh đệ trì Thế không phá lại phát .........................130
15
Phụ huynh động sinh Thế mưu vọng tất vừa lòng.....134
Tài động sinh Thế tài nguyên cuồn cuộn...................137
Thân vượng có thể xin việc thành công.....................141
Dụng hợp người khác không như mong muốn..........143
Cầu tài bị Huynh khắc đến cùng hai tay không .........145
Hoạn lộ thông suốt được cả danh và lợi ....................147
Hào Quan tại quẻ nội cần đề phòng tặc trong nhà.....150
Quẻ không tài thần cực phá tán..................................155
Thế vượng Ứng sinh ---- Việc vừa lòng ....................158
Ý trung lấy Dụng --- Thuận lý thành chương............163
Quan động lâm Hổ sinh Thế có tai ương...................167
Bát Quái xác minh Ô Kim dưới mặt đất....................169
Trong động biến --- Cầu kết quả................................172
Tài động nhập kho --- Văn có hỉ................................175
CHƯƠNG II: LÀM THẾ NÀO RÚT RA TIN TỨC LY
HÔN, NGOẠI TÌNH, LY THÂN .................................179
Người đồng quẻ dị --- Tin tức giống nhau.................182
Xảo dụng quẻ lý xác minh ẩn tình .............................191
Quẻ gặp lục xung gia đình không yên .......................200
Trong quẻ không quan ---- Phi ly tức thì ...................208
Thế Ứng tương khắc hôn nhân khó thành .................210
Song hung khắc Thê --- Biệt phu mà vong................212
16
Mong muốn đơn phương --- Hôn nhân không thành.214
Quẻ biến phản khắc --- Ly hôn tái giá .......................216
Xung biến khắc hợp --- Uyên ương phân ly ..............217
Đào Hoa nở rộ --- Hôn sự lâm Thân..........................219
Hợp hóa xung --- Hôn nhân tất tán ............................222
Tài hợp Huynh đệ -- Ngoại tình.................................224
Tử động khắc Quan – Hôn nhân tán phu vong..........227
Tước lâm cưu vị --- Hôn nhân phá tán.......................228
Nam nữ gặp tam hợp --- Thích mới không ngại cũ ...230
Hai chân đạp thuyền - Hôn nhân không chừng .........232
Hai Quan giáp Thế --- Bất lợi hôn nhân ....................234
Hai Tài sinh Quan --- Tình ngoài giá thú...................237
Quan phục dưới Tài --- Tất có ẩn tình .......................240
Đào Hoa gặp xung có ngoại tình................................244
Thái Tuế hợp Quan tinh --- Chồng có ngoại tình ......248
Xe chỉ luồn kim --- Loan Phượng về tổ.....................250
Thế Ứng Đào Hoa tương xung --- Vợ chồng ngoại tình
....................................................................................254
CHƯƠNG III: LÀM THẾ NÀO PHÂN CHIA LAO
NGỤC, BỆNH TAI, TAI NẠN TỔN THƯƠNG.........263
Tước Câu Xà động thân hãm lao tù ...........................267
Tự mang khắc họa hại không nhẹ..............................276
17
Xem lao tai --- Khán hôn nhân ..................................278
Tuế khắc hào Thế --- Năm nhiều ách tai ...................283
Thái Tuế xung Thế --- Sinh tử đại tai ........................287
Huynh đệ trì Thế --- Quan phi cãi vã.........................289
Tài vận lại xuất ra sinh mổ.........................................295
Danh thương thực tặc --- Bát Quái nhìn thấu ............298
Xảo dụng quẻ lý - Giải thích rõ cát hung...................300
Quẻ chết linh hoạt xem --- Cát hung phân minh .......304
Dụng thần Nguyệt phá là điềm dữ .............................311
Dụng thần vượng cực tai hoạ đến ..............................314
Xem hôn nhân xem ra quan ti....................................317
Thần ngăn trở độc động --- Mưu sự không thuận......320
Tam hình hóa Cấn --- Tai nạn xe cộ gây tổn thương.324
Câu Trần khắc Dụng tất nhập lao ..............................326
CHƯƠNG IV: LÀM THẾ NÀO VẬN DỤNG ĐOÁN
ĐẠI, TIỂU HẠN, LƯU NIÊN......................................330
Đại tiểu hạn đoán lưu niên .........................................335
Đoán tĩnh quẻ gặp chân công.....................................341
Ngũ Hành sinh khắc đoán lưu niên............................353
Sinh khắc xung hợp đoán lưu niên.............................357
Quẻ tài vận đoán lưu niên ..........................................359
Đoán lưu niên chẩn bệnh tình ....................................365
18
Âm dương phản sai đoán lưu niên .............................373
Bát Quái tỉ mỉ đoán lưu niên......................................378
Quẻ hào toàn tức thả nhân sinh..................................388
Quần áo xa xỉ làm người tán thán..............................397
CHƯƠNG V: LÀM THẾ NÀO VẬN DỤNG BÁT QUÁI
PHÂN TÍCH DƯƠNG TRẠCH CÁT HUNG..............405
Hướng cửa không tốt tai họa liên tục.........................415
Dương trạch phong thuỷ kém --- Trong nhà nhiều tai
họa..............................................................................420
Tình thế dương trạch và lưu niên cát hung ................424
Phong thuỷ không tốt nhà chủ nhiều bệnh.................428
Trong quẻ niên vận đoán dương trạch .......................432
Huynh vượng không chế vận nhiều tai ách ...............436
Chọn mua nơi ở nhìn rõ cát hung ..............................443
Nhà âm khí nặng phá tài bại nhân khẩu.....................447
Lục hào tĩnh quẻ đoán dương trạch ...........................450
Điện thoại xem phòng ốc cũng có thể biết cát hung..456
CHƯƠNG VI: LÀM THẾ NÀO VẬN DỤNG BÁT
QUÁI NGŨ HÀNH CHẨN BỆNH ..............................464
Hào Quan tọa nhà thần tiên cũng khó chữa...............467
Thủy hỏa tương chiến bệnh tai nhiều tụng ................470
Quẻ lục hợp bệnh khó trị liệu.....................................472
19
Kỵ vượng không chế xe tang tới................................475
Thủy hào bị khắc huyết dịch không thông.................477
Hỏa thổ vượng cực --- Nhiệt lựu là ung thư ..............479
Vượng Kim khắc Mộc --- Bệnh tại gan .....................482
Thủy Hỏa Ký Tế --- Thận có ác chứng......................483
Tứ khố tương xuyên --- Toàn thân đau nhức.............485
Mộc phá thổ vượng --- Gan mắc bệnh nan y.............486
Âm dương mất cân bằng thân nhiều chứng bệnh ......489
Xung biến quy hồn bệnh hiện hung tượng.................492
Trong quẻ hào Quan nhiều thân thể nhiều bệnh tai...494
Hào Quan vượng động --- Con nối dõi khó thành.....497
Kỵ thần nhập kho --- Dụng thần đắc ý.......................500
Hỏa thổ lưỡng vượng --- Thân phát nhọt độc............503
Dù miệng không mở --- Bát Quái cũng có thể biết ...506
Thuỷ thổ hỗn chiến --- Huyết dịch có bệnh...............509
Hai năm tương xung --- Trong nhà không yên..........514
Bát Quái thần kỳ xảo đoán thi thể của chú ................518

pdf đọc thử: Đọc thử tại đây

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Tồi           Tốt

Chu dịch nhất quái đa đoán tinh giải- Lý Kế Trung

  • Mã sản phẩm: LHNQDDTG
  • Tình trạng: Còn hàng
  • 250.000đ


Sản phẩm cùng loại

Lục Hào Cổ Bốc Tổng Luận Thiên Tập 3 - Chu Thần Bân

Lục Hào Cổ Bốc Tổng Luận Thiên Tập 3 - Chu Thần Bân

lục hào cổ bốc 3 chu thần bânFile đọc thử tại đây:http://khosachquy.com/pdf-doc-thu/luc-hao-co-boc-t..

250.000đ

50 lý luận lục hào tập 1 - Chu Thần Bân

50 lý luận lục hào tập 1 - Chu Thần Bân

Mục LụcĐỊNH NGHĨA ÂM DƯƠNG 7KHÁC NHAU GIŨA XEM NHIÊU LẦN MỘT CÁCI1 CHỦ QUAN, KHÁCH QUAN 11HÀO TÂM ..

250.000đ

Chu dịch Nhật Khóa - Chu Tín Thông

Chu dịch Nhật Khóa - Chu Tín Thông

TỰ LUẬN TRƯỚC TIÊN NÓI VỀ CHỌN NGÀY TỐT Quảng Tây - Phan Tín Thông Chọn ngày tốt (chọn ngày lành..

350.000đ

Thuật Số Chu Dịch

Thuật Số Chu Dịch

Thuật Số Chu Dịch Giá Bìa: 99000 Giá bán tại Kho Sách Quý:75000.vnd Số Trang:335 Tác Giả:L..

99.000đ

[Năng Lượng Số] Số tin tức dự đoán phong thủy âm trạch -Phan phúc tinh

[Năng Lượng Số] Số tin tức dự đoán phong thủy âm trạch -Phan phúc tinh

Phan Phúc Tinh là một Dịch giả cực nổi tiếng trongmôn Bát Cực Linh Số. Độc giả có thể đã quen với Bá..

150.000đ

Truyền thuyết về những con số

Truyền thuyết về những con số

Sách này thuộc thể loại năng lượng số ..

170.000đ

Lục hào nhất quái đa đoán điểm khiếu-Lý Kế Trung

Lục hào nhất quái đa đoán điểm khiếu-Lý Kế Trung

LỜI NÓI ĐẦU ............................................................ 5QUYỂN I: KỸ PHÁP NHẤT QUẺ ..

250.000đ

Dịch Đoán Thiên Cơ - Quỷ Cốc Thần Toán

Dịch Đoán Thiên Cơ - Quỷ Cốc Thần Toán

Dịch Đoán Thiên Cơ - Quỷ Cốc Thần Toán[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 288000 Giá bán tại Kho Sa..

288.000đ

Kinh Dịch - Cấu Hình Tư Tưởng Trung Quốc

Kinh Dịch - Cấu Hình Tư Tưởng Trung Quốc

Kinh Dịch - Cấu Hình Tư Tưởng Trung Quốc[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 190000 Giá bán tại Kho ..

190.000đ

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Từ khi Phục Hi họa quẻ, Văn vương diễn dịch đếnnay, « Dịch kinh » đã được xem là kinh điển trong kin..

400.000đ

Lục Hào Đa Trọng Thủ Tượng-Khúc Vỹ- An Hạ dịch

Lục Hào Đa Trọng Thủ Tượng-Khúc Vỹ- An Hạ dịch

Mua sách liên hê FB: https://www.facebook.com/chiennguyen.2612Các sách cùng loại:1.Lục Hào Chi..

100.000đ

Ứng Dụng Dịch Học Trong Dự Đoán Tương Lai

Ứng Dụng Dịch Học Trong Dự Đoán Tương Lai

Ứng Dụng Dịch Học Trong Dự Đoán Tương Lai[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 129000 Giá bán tại Kho..

129.000đ

Chu Dịch Thần Đoán - Dự Đoán Tài Vận, Lập Nghiệp

Chu Dịch Thần Đoán - Dự Đoán Tài Vận, Lập Nghiệp

Chu Dịch Thần Đoán - Dự Đoán Tài Vận, Lập Nghiệp[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 130000 Giá bán t..

130.000đ

Tăng San Bốc Dịch (2018)

Tăng San Bốc Dịch (2018)

Tăng San Bốc Dịch (2018)[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 359000 Giá bán tại Kho Sách Quý:30200..

302.000đ 359.000đ

Thẻ từ khóa: lục hào nhất quái, đa đoán, tinh giải, sách lục hào, sách kinh dịch, lý kế trung, kho sách quý, chu dịch nhất quái

Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Nội Truyền khóa 14 Khai giảng 23-6-2024 (Thực Chiến luận Vận Hạn + Luận Mệnh Cao cấp)

Khóa học gồm 2 phần tổng 30 buổi mỗi buổi 2 tiếng học phí 7600k
Phần 1: Luận Vận Hạn bằng Phi Cung (15 buổi)

Phần 2: Luận Mệnh bằng Tự Hóa và Phi cung (15 buổi)

Phản hồi của học viên đã học các khóa đã học: Phản hồi của học viên

Liên hệ để mua sách nhanh nhất

Add facebook tôi để cập nhật sách mới nhanh nhất hoặc yêu cầu mua sách trực tiếp:

https://www.facebook.com/chiennguyen.2612

Để học tử vi Miễn Phí hãy tham gia nhóm:
https://www.facebook.com/groups/hoc.tu.vi.mien.phi

Hoặc zalo của tôi: 0946886286 để vào lớp học "Nhập Môn Tứ Hóa"Tính năng

[PDF miễn phí ]Tử vi đẩu số - Tứ hóa thực chiến sơ cấp-Chiến Nguyễn

[PDF miễn phí ]Tử vi đẩu số - Tứ hóa thực chiến sơ cấp-Chiến Nguyễn

Đây là cuốn sách nhỏ do tác giả Chiến Nguyễn viết nhằm cung cấp một số ví dụ thực tế cho các học viê..

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

Nội dung:-Học tứ hóa sơ cấp cho người từ chưa biết gì về tử vi  đến những người nghiên cứu tứ h..

3.800.000đ

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  1 ngày 29-4-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 1 ngày 29-4-2023

1. Các môn phái Tử Vi2. Luận lá số Tử Vi như thế nào cho đúng3. Kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa - Xuyến ..

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Chương 1:Tử Vi ĐẩuSố giải nghi 3Bài 1:Tử Vi Đẩu Số có thể luận đoán vận mệnh của người phương Tây đư..

350.000đ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng ..

350.000đ

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  2 ngày 8-6-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 2 ngày 8-6-2023

1. CHU LÃO SƯ CHU THANH HÀ HỆ PHÁI ................................ 4 2. TỪ TĨNH QUAN LÃO SƯ ........

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  3 ngày 20-7-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 3 ngày 20-7-2023

1. PHƯƠNG NGOẠI NHÂN LÃO SƯ 4 2. TỪ TĂNG SINH, LƯƠNG NHƯỢC DU, TẦN AN NAM LÃO SƯ ....... 10 3. THÁ..

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  4 ngày 5-9-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 4 ngày 5-9-2023

1. PHÂN BIỆT CÁC TRƯỜNG PHÁI TỨ HÓA BẮC PHÁI ............... 4 2. VÍ DỤ LUẬN MỆNH BẰNG HÀ LẠC BẮC P..

Tứ hóa và cuộc sống số 5

Tứ hóa và cuộc sống số 5

1. CỘNG NGHIỆP ......... 4 2. LUẬN TỬ VI THEO KHÂM THIÊN TỨ HÓA VIỆT NAM ............. 8 3. LUẬN T..

Dụng Thần- Tứ Hóa Bắc Phái

Dụng Thần- Tứ Hóa Bắc Phái

Download tài liệu tại đây : Dụng Thần Tứ Hóa Bắc PháiNắm chắc Dụng Thần mới có thể tiến sâu đượ..

Tứ hóa và Cuộc Sống số 6

Tứ hóa và Cuộc Sống số 6

1. THÁI ĐIỂU TÂM KINH ................. 4 2. SƯ ĐỒ HỘI NGỘ ............................. 13 3. HAI..

Tính năng

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Từ khi Phục Hi họa quẻ, Văn vương diễn dịch đếnnay, « Dịch kinh » đã được xem là kinh điển trong kin..

400.000đ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng ..

350.000đ

Tử vi đẩu số Phi Tinh-Đạo Tàng Phi Mật-Lương Nhược Du

Tử vi đẩu số Phi Tinh-Đạo Tàng Phi Mật-Lương Nhược Du

Đây là cuốn sách của Lương lão sư bao gồm nhiều thủ pháp và tâm pháp của Lương phái..

300.000đ

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử Vi Đẩu Số Luận Tài Vận Thư thái để “Giải mã bí mật vận thế của con người”. Mọi người ai cũng m..

350.000đ

Đẩu số luận Cầu Tài-Tử Vân

Đẩu số luận Cầu Tài-Tử Vân

Vận dụng đẩu số để đàm luận Mệnh lý, trong lá sốngoài cung Mệnh (Thân) ra còn có mười một cung vị kh..

350.000đ

Truyền thuyết về những con số

Truyền thuyết về những con số

Sách này thuộc thể loại năng lượng số ..

170.000đ

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

Thiên hỏa đồng nhân hôị được lập ra với mục đích dịch sách huyền học và cung cấp miến phí cho cộng đ..

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

Bản tính tinh diệu tập 2- Thẩm Trừng Vũ - học trò đại sư Tử Vân

Bản tính tinh diệu tập 2- Thẩm Trừng Vũ - học trò đại sư Tử Vân

Sách dầy 450 trangMục lụcGIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ..............................................3LỜI NÓI..

350.000đ

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Mục lụcLỜI NÓI ĐẦU................................................................ 3CHƯƠNG I: KHÁI N..

350.000đ

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán Vận 1- Trịnh Mục Đức là trường phái hoa sơn tứ hóa số trang 386..

250.000đ

Đoán vận 2 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 2 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 2 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái hoa sơn..

300.000đ

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái Hoa Sơn..

300.000đ

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp .Click Vào đây để vào lớp

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí,nhận luận giải tại đây