Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Nội Truyền khóa 14 Khai giảng 23-6-2024 (Thực Chiến luận Vận Hạn + Luận Mệnh Cao cấp)

Khóa học gồm 2 phần tổng 30 buổi mỗi buổi 2 tiếng học phí 7600k
Phần 1: Luận Vận Hạn bằng Phi Cung (15 buổi)

Phần 2: Luận Mệnh bằng Tự Hóa và Phi cung (15 buổi)

Phản hồi của học viên đã học các khóa đã học: Phản hồi của học viên

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp .Click Vào đây để vào lớp

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí,nhận luận giải tại đây

khóa học tứ hóa nội truyền


  • Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng tử vi đẩu số không chỉ lấy các tinh diệu của đạo trời mà suy đoán nhân sự, cát hung, bĩ cực thái lai, lành dữ mà còn lấy cái tinh thần không bao giờ ngừng nghỉ của hành vận, đồng thời tham chiếu sự bày bố có nguyên lý của hà đồ - lạc thư và dịch quái, đã thiết lập nên môn mệnh lý học gồm: Lý, Khí, Tượng, Số.

Nhìn một cách tổng quát, sỡ dĩ môn Tử vi đẩu số có thể lưu truyền, tồn tại tới ngày nay, đương nhiên phải có tính triết lý của nó, tuy rằng thời đại không ngừng chuyển biến, khoa học kỹ thuật thì ngày càng tiến bộ nhưng tử vi đẩu số cung cấp cho chúng ta phương diện tâm lý để giải thích những điều nghi hoặc, nghi ngờ. Nó khiến đường đi và phương hướng của chúng ta trong cuộc sống này được rõ ràng và định hướng hơn, giúp chúng ta biết cách “ Xu cát tị hung” vậy. Thực tế đã chứng minh nó có những giá trị đạo lý không thể bàn cãi, đồng thời cũng có thêm nhiều nỗ lực phát minh, kỳ vọng tử vi đẩu số có thể sớm từng bước được giảng dạy trong nhà trường.

Chỉ tiếc rằng, ngày nay các tài liệu về tử vi đẩu số thì nhiều, tài liệu chất đầy nhưng chủ yếu chỉ nhắc tới đặc tính của cung diệu nơi nó toạ thủ, giá trị thực dụng thì lại có hạn, vả lại các chi phái tự cho mình là nhất, không sẵn lòng đem những tinh túy cũng như những bí quyết đoán mệnh của chi phái mình công bố ra ngoài, cho dù nghiên cứu đẩu số mười năm trời cũng không thể hiểu nổi chúng, thực là việc đáng buồn! 

     Mỗi chúng ta sinh ra không thông minh thì cũng được hạnh phúc, chung quy cũng như “ Ông sư phụ” cả . Do đó, học tập “ lạc dương dịch nguyên độc bộ tứ hóa đại dịch nguyên chính tông tử vi đẩu số mệnh lý ” sẽ giúp giảm bớt thời gian ở bên ngoài không biết đường nào mà lần,sư phụ Ông Phúc Dụ không giấu diếm điều gì mà sẽ tận tâm hết lòng để truyền thụ vậy.

Tin rằng đồng môn bạn hữu từ những tác phẩm mà Ông sư phụ đã xuất bản như “ Đẩu số chấp pháp”, “Tử vi thần thám”, “Đẩu số phi tinh giải mã”, “Đẩu số hộ pháp”, “Đẩu số công phu” sẽ không khó mà nắm được yếu quyết của đẩu số tứ hóa. “Mưa dầm thấm lâu”, giữa những hàng chữ chỉ như tính tình Ông sư phụ đời thường,không chỉ ghét ác như thù, không kiểu “ nước chảy bèo trôi” được sao hay chớ;cũng trái ngược với những nhà mệnh lý khác tự coi mình tài giỏi, tự rêu rao mình, chỉ cầu có lợi cho mình. Quyển sách này có tên “ Đẩu số chính nhãn” tức mong sao có thể đoán giải, làm rõ ràng hơn cách nhìn và nguyên lý của đẩu số tứ hóa. Nội dung trong sách bao hàm khái quát “Mệnh lý lý luận”, “Đẩu số thập nhị cung thể dụng diễn nạp yếu lĩnh”, “Tử vi tinh lạc cung cách cục”, và “Đẩu số hành vận thôi đoán”. Mọi vấn đề đều được phân tích, mổ xẻ, tài liệu đầy đủ cho mọi người, giúp mọi người trong quá trình học tập tử vi đẩu số có thể có những nhận thức chính xác nhất. Tử vi đẩu số dễ học nhưng khó mà tinh tường, ngoại trừ những người ghét bỏ, từ chối giới mệnh lý hoặc những phái có cách kiến giải "tiên tiến" mới từ bỏ nó, thì ai cũng trông mong Ông sư phụ tiếp tục cho ra đời những tác phẩm mới, có thể xây dựng một hệ thống luận thuật tử vi đẩu số tứ hóa hoàn chỉnh, tức đó không chỉ là điều may của người học mà còn là phúc của biết bao người


Mục Lục

LỜI TỰA 2

LỜI MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG 1: ĐẨU SỐ THỜI - KHÔNG 7

Bài 1: Nhận thức cơ bản về Tử vi đẩu số tứ hóa phi tinh bí nghi 7

Bài 2: Khái niệm lý luận tử vi đẩu số tứ hoá 12

Bài 3: Chuyên luận tượng ý của hoá Lộc trong Tử vi đẩu số 17

Bài 4: Quan hệ tốt xấu khi Lộc - Kỵ giao nhau. 22

Bài 5 : Bản dịch luận cung Phu Thê tự hoá 24

Bài 6:Bản dịch luận cung Phu Thê tự hóa tiếp 27

Bài 7: Quan hệ qua lại và ý nghĩa của "một hàm chứa ba" trong Tử vi đẩu số 30

Bài 8: Tam tài và tứ tượng trong Tử vi đẩu số 36

Bài 9: Xem được-mất trên mệnh bàn Tử Vi Đẩu Số 38

Bài 10: Tử vi đẩu số với "Đạo nhân hợp nhất" 40

Bài 11: Cảnh giới và lý luận của phái vô vi và hữu vi. 43

Bài 12: Mệnh lý Trung Quốc và mệnh lý Tây Phương 46

“nước sông không phạm nước giếng" 46

Bài 13: Dự đoán của chiêm tinh gia Tây Phương 50

Bài 14: Trò lừa đảo trên các phương tiện truyền thông báo chí. 64

BÀI 15:Cảm nhận sau khi lướt xem tình trạng báo chí quảng cáo thầy xem vân tay 70

Bài 16: Tên cướp sát nhân Trần Tiến Hưng và Phó tổng giám đốc có mệnh bàn giống nhau nhưng số mệnh khác nhau 73

Bài 17: Người ta luận đoán về cháu trai ngoại của tổng thống Trần Thủy Biển. 81

Bài 18: Người ta luận đoán về cháu gái của tổng thống Trần Thủy Biển. 88

Bài 19: Phân tích những mệnh bàn có chứa dấu hiệu tự vẫn. 100

CHƯƠNG 2: MỆNH CUNG CHUYÊN LUẬN 106

Bài 1: Cung Mệnh Tự Làm Thể Dụng 106

Bài 2: Cung Huynh Đệ làm Dụng,cung Mệnh làm Thể 116

Bài3: Cung Phu Thê làm dụng,cung Mệnh làm thể. 126

Bài 4:Cung Tử Nữ làm dụng,cung Mệnh làm thể. 136

Bài 5: Cung Tài bạch làm dụng và cung Mệnh làm thể. 146

Bài 6:Cung Tật Ách làm dụng,cung Mệnh làm thể. 155

Bài 7:Cung Thiên Di làm dụng,Mệnh làm thể. 164

Bài 8:Cung Nô bộc làm dụng,cung Mệnh làm thể. 173

Bài 9:Cung Quan Lộc làm dụng,cung Mệnh làm thể. 183

Bài 10: cung Điền Trạch làm dụng,Mệnh làm thể. 191

Bài 11:cung Phúc Đức làm dụng,cung Mệnh làm thể. 200

Bài 12:cung Phụ Mẫu làm dụng,cung Mệnh làm thể. 208

CHƯƠNG 3: KHÁM PHÁ CUNG MỆNH CÓ SAO TỬ VI TỌA THỦ 216

Bài 1:  Tử Vi độc thủ Mệnh tại Tý, tuổi Mậu,cung Mệnh can Giáp. 221

Bài 2: Tử Vi độc thủ cung Mệnh tại Tý, người tuổi Qúy, Mệnh cung can Giáp. 225

Bài 3: Tử Vi thủ Mệnh tại Tý, người tuổi Giáp, cung Mệnh can Bính. 230

Bài 4: Tử Vi thủ mệnh tại Tý, tuổi Kỷ, cung Mệnh can Bính. 232

Bài 5: Tử Vi thủ Mệnh tại Tý, tuổi Đinh, cung Mệnh can Nhâm. 234

Bài 6: Tử Vi - Phá Quân thủ Mệnh tại Sửu, tuổi Giáp cung Mệnh can Đinh. 236

Bài 7: Tử vi Phá Quân thủ Mệnh tại Sửu, tuổi Mậu, cung Mệnh can Ất. 238

Bài 8: Tử Vi-Phá Quân thủ Mệnh tại Sửu, tuổi Bính, cung Mệnh can Tân 240

Bài 9: Tử Vi - Phá Quân thủ Mệnh tại Sửu, tuổi Canh, cung Mệnh can Kỷ. 242

Bài 10: Tử - Phá thủ Mệnh tại Sửu, tuổi Đinh, cung Mệnh can Quý. 244

Bài 11: Tử Phủ thủ Mệnh tại Dần, tuổi Ất, cung Mệnh can Mậu. 246

Bài 12: Tử - Phủ thủ Mệnh tại Dần, tuổi Kỷ, cung Mệnh can Bính. 249

Bài 13: Tử - Phủ thủ Mệnh tại Dần, tuổi Quý, cung Mệnh can Giáp 251

Bài 14: Tử Vi - Tham Lang thủ Mệnh tại Mão, tuổi Quý, cung Mệnh can Ất. 253

Bài 15: Tử - Tham thủ Mệnh tại Mão, tuổi Mậu, cung Mệnh can Ất 256

Bài 16: Tử-Tham thủ Mệnh tại Mão, tuổi Giáp, cung Mệnh can Đinh. 258

Bài 17: Tử Vi - Thiên Tướng thủ Mệnh tại Thìn, tuổi Giáp, cung mệnh can Mậu. 260

Bài 18: Tử - Tướng thủ Mệnh tại Thìn, tuổi Mậu, cung Mệnh can Bính. 263

Bài 19: Tử - Tướng thủ Mệnh tại Thìn, tuổi Ất, cung Mệnh can Canh. 265

Bài 20: Tử - Tướng thủ Mệnh tại Thìn, tuổi Bính, cung Mệnh can Nhâm. 268

Bài 21: Tử - Sát tại Tỵ, tuổi Giáp, cung Mệnh can Kỷ. 270

Bài 22: Tử - Sát thủ Mệnh tại Tỵ, tuổi Canh, cung Mệnh can Tân. 274

Bài 23: Tử - Sát thủ Mệnh tại Tỵ, tuổi Mậu, cung Mệnh can Đinh. 277

Bài 24: Tử - Sát thủ Mệnh tại Tỵ, tuổi Ất, cung Mệnh can Tân. 279

CHƯƠNG 4: ỨNG SỐ THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN 282

Bài 1: Ngày 9 tháng giêng lưu niên 12 tuổi,vì cứu em gái bị đuối nước nên qua đời 282

Bài 2: Lưu niên năm 29 tuổi khởi nghiệp kinh doanh nhà ở phòng ốc , năm 32 tuổi tổn thất nặng, năm 36 tuổi tổn thất tới hàng chục triệu Đài tệ, khuynh gia bại sản. 284

Bài 3: Kinh doanh buôn bán nước ngoài, lưu niên 25 tuổi kết hôn, 27 tuổi ngoại tình, 28 tuổi mở rộng đầu tư, 29 tuổi bị tố cáo mạo danh trốn thuế, sa vào pháp luật tố tụng và ly hôn. 286

Bài 4: Lá số một thầy mệnh lý, trước 34 tuổi sự nghiệp không như ý, đại hạn thứ 4 thì hoạnh phát, đại hạn thứ 6 tổn tài vì đầu tư nhà hàng, hôn nhân tan vỡ. 288

Bài 5. Giám đốc công ty tài chính, lưu niên 55 tuổi ly hôn,56 tuổi đầu tư đến 58 tuổi thì tổn thất lớn. 291

Bài 6: Lưu niên năm 22 tuổi kết hôn, lưu niên 31 tuổi vợ chồng ly dị. 293

Bài7: Hôn nhân không mỹ mãn, lưu niên 19 tuổi kết hôn,21 tuổi vì chuyện đào hoa mà ly hôn,25 tuổi tái hôn. 295

Bài 8:Nhân viên công vụ,hôn nhân không như ý,lưu niên 37 tuổi vợ bị ung thư vú qua đời. 297

Bài9:Một đời lên xuống thăng trầm,hôn nhân không như ý, lưu niên 8 tuổi sốt cao mắc bệnh, lưu niên 23 tuổi kết hôn,29 tuổi ly hôn ,36 tuổi tái hôn,37 tuổi sự nghiệp gãy đổ và ngồi tù. 300

Bài10: Lưu niên 26 tuổi kết hôn,tháng 5 năm 30 tuổi vợ bị tai nạn xe cộ qua đời. 303

Bài 11. Lưu niên 16 tuổi sau khi bị em họ có hành vi không đúng đắn thì cả hai sống chung với nhau,18 tuổi kết hôn, 30 tuổi ly hôn xong sống đời phong trần. 305

Bài 12: Một đời đào hoa, lưu niên 21 tuổi kết hôn,25 tuổi ngoại tình,26 tuổi ly hôn xong thì lạc vào một đời "phong trần". 308

Bài 13:Một đời đào hoa.Ly dị vợ cả sống với người tình của bố,lưu niên 22  tuổi kết hôn,23 tuổi tham ô vào tù,25 tuổi ly dị,27 tuổi kết hôn. 311

Bài 14:Nhiều đào hoa.lưu niên 22 tuổi kết hôn,23 tuổi tai nạn xe cộ bị thương nặng phải phẫu thuật,27 tuổi giết người bị truy nã,28 tuổi ly hôn,29 tuổi bị bắt và vào tù. 314

Bài 15:Tình duyên lận đận.Lưu niên 22 tuổi kết hôn,29 tuổi ly dị,đại hạn thứ 4 gặp thời hoạnh phát,39 tuổi bị trộm mất tiền,44 tuổi phẫu thuật gan. 318

Bài 16:Lưu niên 23 tuổi kết hôn, 27 tuổi tai nạn xe cộ chồng tử vong còn bản thân bị thương nặng, 30 tuổi tái hôn, 31 tuổi ly hôn,33 tuổi sống cùng với chồng của một người phụ nữ khác. 322

Bài 17: Lưu niên 26 tuổi kết hôn.27 tuổi chuyển tới định cư tại Mỹ .Đại hạn thứ 3 vẫn chưa có con nối dõi. 325

Bài18:Hôn nhân không mỹ mãn.Lưu niên 27 tuổi sống chung với chồng của người phụ nữ khác,29 tuổi chia tay,33 tuổi lại sống chung với người khác,35 tuổi lại chia tay,36 tuổi kết hôn,37 tuổi ly hôn,39 tuổi lại sống chung với người khác. 327

Bài 19: Lưu niên 26 tuổi kết hôn,28 tuổi chồng bị tai nạn giao thông qua đời,30 tuổi sống chung với người khác sinh được một bé gái. 331

Bài 20: Lưu niên 23 tuổi kết hôn,36 tuổi phối ngẫu khó sinh nên không qua khỏi,45 tuổi vì quá tin bạn bè mà ra tay giúp đỡ khiến tổn thất hơn 10 triệu Đài 333

Bài 21:Kinh doanh phòng ốc.Lưu niên 18 tuổi bố qua đời.Đại hạn thứ 4 sự nghiệp thất bại, lưu niên 35 tuổi kinh doanh thua lỗ vì quá tin tưởng người ta khiến tổn thất lên đến 30 triệu Đài tệ, lưu niên 37 tuổi ly hôn. 337

Bài 22: Kinh doanh nhà hàng khách sạn,đại hạn thứ 5 sự nghiệp gặp họa lớn,lưu niên 47 tuổi tổn thất lên tới 40 triệu Đài tệ tuyên bố phá sản. 340

Bài 23: Lưu niên 29 tuổi bị bắt vì chuyện tiền bạc, lưu niên 31 tuổi ly hôn,32 tuổi lái xe gây tai nạn bị thương. 342

Bài 24: Tháng 9 năm 24 tuổi tai nạn xe cộ bị thương nặng khiến chân bị tàn phế. 345

LỜI KẾT: 346


Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Tồi           Tốt

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

  • Mã sản phẩm: DSCN
  • Tình trạng: Còn hàng
  • 350.000đ


Sản phẩm cùng loại

Tử Vi Đẩu Số - Tứ Hóa Khảo Luận Vận Thế Đời Người

Tử Vi Đẩu Số - Tứ Hóa Khảo Luận Vận Thế Đời Người

Tử Vi Đẩu Số - Tứ Hóa Khảo Luận Vận Thế Đời Người[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 150000 Giá bán ..

150.000đ

Tử Vi Đẩu Số - Kinh Điển

Tử Vi Đẩu Số - Kinh Điển

Tử Vi Đẩu Số - Kinh Điển[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 180000 Giá bán tại Kho Sách Quý:15900..

180.000đ

Số Phận Con Người Qua Nguyên Lý Thống Kê

Số Phận Con Người Qua Nguyên Lý Thống Kê

Số Phận Con Người Qua Nguyên Lý Thống Kê[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 100000 Giá bán tại Kho ..

100.000đ

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Chương 1:Tử Vi ĐẩuSố giải nghi 3Bài 1:Tử Vi Đẩu Số có thể luận đoán vận mệnh của người phương Tây đư..

350.000đ

Cung Mệnh Hóa Tinh Bí Truyền  (Tập 1+2)- Dương Trinh Tường ( Đệ tử của Ông Phúc Dụ)

Cung Mệnh Hóa Tinh Bí Truyền (Tập 1+2)- Dương Trinh Tường ( Đệ tử của Ông Phúc Dụ)

Tổng 2 sách Thượng + Hạ là 1030 TrangQuyển 1- ThượngChương I: Tự luận ------------------------------..

600.000đ

Tử vi đẩu số - Cung Thiên Di hóa tinh tiết lộ bí mật - Dương Trinh Tường (Đệ tử của Ông Phúc Dụ)

Tử vi đẩu số - Cung Thiên Di hóa tinh tiết lộ bí mật - Dương Trinh Tường (Đệ tử của Ông Phúc Dụ)

Số Trang 354 trangPhần I: Giải nghĩa sao hóa tại cung Thiên di............................ 02&nb..

350.000đ

Tử Vi Đẩu Số Nhập Môn

Tử Vi Đẩu Số Nhập Môn

Tử Vi Đẩu Số Nhập Môn[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 60000 Giá bán tại Kho Sách Quý:53000.vnd..

60.000đ

Đẩu số chấp pháp - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chấp pháp - Ông Phúc Dụ

Đọc thử sách tại:http://khosachquy.com/pdf-doc-thu/dau-so-chap-phap-ong-phuc-du.pdfMục lụcLời nói đầ..

350.000đ

Tử Vi Đẩu Số - Bổ Mệnh Thư (Tập 2)

Tử Vi Đẩu Số - Bổ Mệnh Thư (Tập 2)

Tử Vi Đẩu Số - Bổ Mệnh Thư (Tập 2)[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 168000 Giá bán tại Kho Sách ..

168.000đ

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Mục lụcLỜI NÓI ĐẦU................................................................ 3CHƯƠNG I: KHÁI N..

350.000đ

Tử Vi Đẩu Số - Thực Dụng Tinh Hoa

Tử Vi Đẩu Số - Thực Dụng Tinh Hoa

Tử Vi Đẩu Số - Thực Dụng Tinh Hoa[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 129000 Giá bán tại Kho Sách Q..

129.000đ

[PDF miễn phí]Phi Tinh Tử Vi Đẩu Số - 672 Tượng giảng nghĩa- Lương Nhược Du

[PDF miễn phí]Phi Tinh Tử Vi Đẩu Số - 672 Tượng giảng nghĩa- Lương Nhược Du

THUỘC VỀ PHI TINH PHÁI(TINH DIỆU GIẢNG NGHĨA)Phi tinh luận mệnh chủ yếu là dung 18 sao.Phi tinh luậ..

Tử Vi Đẩu Số - Giải Đoán Hạn Bệnh

Tử Vi Đẩu Số - Giải Đoán Hạn Bệnh

Tử Vi Đẩu Số - Giải Đoán Hạn Bệnh[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 109000 Giá bán tại Kho Sách Q..

109.000đ

Tử Vi Đẩu Số Đạo Độc-Độc Thân Thiên- Trần Thế Hưng ( hoc trò  đại sư Tử Vân)

Tử Vi Đẩu Số Đạo Độc-Độc Thân Thiên- Trần Thế Hưng ( hoc trò đại sư Tử Vân)

link đọc thử:http://khosachquy.com/pdf-doc-thu/khosachquy_com_doc-than-thien-tran-the-hung.pdfMục Lụ..

350.000đ

Thẻ từ khóa: đẩu số chính nhãn, tử vi đẩu số, ông phúc dụ, khâm thiên tử vi, khâm thiên tú hóa, tứ hóa phi tinh

Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Nội Truyền khóa 14 Khai giảng 23-6-2024 (Thực Chiến luận Vận Hạn + Luận Mệnh Cao cấp)

Khóa học gồm 2 phần tổng 30 buổi mỗi buổi 2 tiếng học phí 7600k
Phần 1: Luận Vận Hạn bằng Phi Cung (15 buổi)

Phần 2: Luận Mệnh bằng Tự Hóa và Phi cung (15 buổi)

Phản hồi của học viên đã học các khóa đã học: Phản hồi của học viên

Liên hệ để mua sách nhanh nhất

Add facebook tôi để cập nhật sách mới nhanh nhất hoặc yêu cầu mua sách trực tiếp:

https://www.facebook.com/chiennguyen.2612

Để học tử vi Miễn Phí hãy tham gia nhóm:
https://www.facebook.com/groups/hoc.tu.vi.mien.phi

Hoặc zalo của tôi: 0946886286 để vào lớp học "Nhập Môn Tứ Hóa"Tính năng

[PDF miễn phí ]Tử vi đẩu số - Tứ hóa thực chiến sơ cấp-Chiến Nguyễn

[PDF miễn phí ]Tử vi đẩu số - Tứ hóa thực chiến sơ cấp-Chiến Nguyễn

Đây là cuốn sách nhỏ do tác giả Chiến Nguyễn viết nhằm cung cấp một số ví dụ thực tế cho các học viê..

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

Nội dung:-Học tứ hóa sơ cấp cho người từ chưa biết gì về tử vi  đến những người nghiên cứu tứ h..

3.800.000đ

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  1 ngày 29-4-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 1 ngày 29-4-2023

1. Các môn phái Tử Vi2. Luận lá số Tử Vi như thế nào cho đúng3. Kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa - Xuyến ..

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Chương 1:Tử Vi ĐẩuSố giải nghi 3Bài 1:Tử Vi Đẩu Số có thể luận đoán vận mệnh của người phương Tây đư..

350.000đ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng ..

350.000đ

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  2 ngày 8-6-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 2 ngày 8-6-2023

1. CHU LÃO SƯ CHU THANH HÀ HỆ PHÁI ................................ 4 2. TỪ TĨNH QUAN LÃO SƯ ........

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  3 ngày 20-7-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 3 ngày 20-7-2023

1. PHƯƠNG NGOẠI NHÂN LÃO SƯ 4 2. TỪ TĂNG SINH, LƯƠNG NHƯỢC DU, TẦN AN NAM LÃO SƯ ....... 10 3. THÁ..

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  4 ngày 5-9-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 4 ngày 5-9-2023

1. PHÂN BIỆT CÁC TRƯỜNG PHÁI TỨ HÓA BẮC PHÁI ............... 4 2. VÍ DỤ LUẬN MỆNH BẰNG HÀ LẠC BẮC P..

Tứ hóa và cuộc sống số 5

Tứ hóa và cuộc sống số 5

1. CỘNG NGHIỆP ......... 4 2. LUẬN TỬ VI THEO KHÂM THIÊN TỨ HÓA VIỆT NAM ............. 8 3. LUẬN T..

Dụng Thần- Tứ Hóa Bắc Phái

Dụng Thần- Tứ Hóa Bắc Phái

Download tài liệu tại đây : Dụng Thần Tứ Hóa Bắc PháiNắm chắc Dụng Thần mới có thể tiến sâu đượ..

Tứ hóa và Cuộc Sống số 6

Tứ hóa và Cuộc Sống số 6

1. THÁI ĐIỂU TÂM KINH ................. 4 2. SƯ ĐỒ HỘI NGỘ ............................. 13 3. HAI..

Tính năng

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Từ khi Phục Hi họa quẻ, Văn vương diễn dịch đếnnay, « Dịch kinh » đã được xem là kinh điển trong kin..

400.000đ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng ..

350.000đ

Tử vi đẩu số Phi Tinh-Đạo Tàng Phi Mật-Lương Nhược Du

Tử vi đẩu số Phi Tinh-Đạo Tàng Phi Mật-Lương Nhược Du

Đây là cuốn sách của Lương lão sư bao gồm nhiều thủ pháp và tâm pháp của Lương phái..

300.000đ

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử Vi Đẩu Số Luận Tài Vận Thư thái để “Giải mã bí mật vận thế của con người”. Mọi người ai cũng m..

350.000đ

Đẩu số luận Cầu Tài-Tử Vân

Đẩu số luận Cầu Tài-Tử Vân

Vận dụng đẩu số để đàm luận Mệnh lý, trong lá sốngoài cung Mệnh (Thân) ra còn có mười một cung vị kh..

350.000đ

Truyền thuyết về những con số

Truyền thuyết về những con số

Sách này thuộc thể loại năng lượng số ..

170.000đ

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

Thiên hỏa đồng nhân hôị được lập ra với mục đích dịch sách huyền học và cung cấp miến phí cho cộng đ..

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

Bản tính tinh diệu tập 2- Thẩm Trừng Vũ - học trò đại sư Tử Vân

Bản tính tinh diệu tập 2- Thẩm Trừng Vũ - học trò đại sư Tử Vân

Sách dầy 450 trangMục lụcGIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ..............................................3LỜI NÓI..

350.000đ

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Mục lụcLỜI NÓI ĐẦU................................................................ 3CHƯƠNG I: KHÁI N..

350.000đ

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán Vận 1- Trịnh Mục Đức là trường phái hoa sơn tứ hóa số trang 386..

250.000đ

Đoán vận 2 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 2 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 2 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái hoa sơn..

300.000đ

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái Hoa Sơn..

300.000đ

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp .Click Vào đây để vào lớp

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí,nhận luận giải tại đây