Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Nội Truyền khóa 13 Khai giảng tháng 7-1-2024 (Thực Chiến luận Vận Hạn)

Chi tiết khóa học tại đây: Khóa học Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Trung Cấp

Phản hồi của học viên đã học các khóa đã học: Phản hồi của học viên

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp .Click Vào đây để vào lớp

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí,nhận luận giải tại đây

khóa học tứ hóa nội truyền


  • Tử vi đẩu số  Phi Tinh Giải Mã - Ông Phúc Dụ

Đọc thử tại đây:

http://khosachquy.com/pdf-doc-thu/khosachquy_com_dau_so_phi_tinh_giai_ma_ong_phu_du.pdf


Cảm nhận của Nhiên Hào:

 

Bài Tựa: Tử Vi Đẩu Số là môn học nghiên cứu bản thân con người

 

Chương 1: Năm phút xem được mệnh bàn

 

1. Lời nói đầu

 

2. Nhận thức Thiên can và Địa chi của 12 cung vị:

 

1. Trước tiên cần hiểu rõ mệnh bàn cố định

 

2. Dùng Nông Lịch

 

3. Sắp xếp tuần tự các bộ phận của mệnh bàn

 

4. Nguyên lý khái niệm học tập mệnh lý

 

Chương 2: Quan hệ chuyển hóa giữa cung vị và cung vị.

 

Cung Mệnh

 

Cung Huynh Đệ

 

Cung Phu Thê

 

Cung Tử Nữ

 

Cung Tài Bạch

 

Cung Tật Ách

 

Cung Thiên Di

 

Cung Nô Bộc

 

Cung Quan Lộc

 

Cung Điền Trạch

 

Cung Phúc Đức

 

Cung Phụ Mẫu

 

Bảng biến đổi cung vị

 

Ví dụ 1:

 

Ví dụ 2:

 

Chương 3: Phương pháp xem tam cấp bàn trùng điệp

 

Chương 4: Tượng ý tứ hóa năm sinh phi tinh lạc cung

 

1.      Lộc, Quyền, Khoa, Kỵ tượng nhập “cung Mệnh”

 

2.      Tượng ý Lộc, Quyền, Khoa, Kỵ nhập cung Huynh Đệ

 

3.      Tượng ý Lộc Quyền Khoa Kỵ nhập “cung Phu Thê”

 

4.      Tượng ý Lộc Quyền Khoa Kỵ nhập “cung Tử Nữ”.

 

5.      Tượng ý Lộc, Quyền, Khoa, Kỵ nhập “cung Tài Bạch”

 

6.      Tượng ý Lộc, Quyền, Khoa, Kỵ nhập “cung Tật Ách”

 

7.      Tượng ý Lộc, Quyền, Khoa, Kỵ nhập “cung Thiên Di”

 

8.      Tượng ý Lộc, Quyền, Khoa, Kỵ nhập “cung Nô Bộc”

 

9.      Tượng ý Lộc, Quyền, Khoa, Kỵ nhập “cung Quan Lộc”

 

10.        Tượng ý Lộc, Quyền, Khoa, Kỵ nhập “cung Điền Trạch”

 

11.        Tượng ý Lộc, Quyền, Khoa, Kỵ nhập “cung Phúc Đức”

 

12. Tượng ý Lộc, Quyền, Khoa, Kỵ nhập “cung Phụ Mẫu”

 

Chương 5: Tượng ý Năm sinh lộc tinh và kỵ tinh lạc 12 cung

 

2. Tượng ý của Hóa kỵ năm sinh rơi vào 12 cung

 

Chương 6: Giải mã bí mật các sao đại biểu Nhân, Sự, Vật.

 

1. Đặc tính tổ hợp các hệ sao

 

1.1, Đặc tính Sát Phá Lang cách

 

1.2, Đặc tính Cơ Âm Đồng Lương cách

 

1.3, Đặc tính hệ loại Dương Cự

 

1.4, Đặc tính của Cơ Cự Đồng Lâm

 

1.5, Đặc tính sao Liêm Trinh

 

2. Tinh thần và học nghiệp khoa hệ

 

3. Tinh thần và cung vị hợp đoán hành nghiệp

 

4. Ý nghĩa đặc thù của sao

 

5. Kỵ húy trung thân của nhân sự vật (Ứng phối hợp cung vị, phán đoán tính của sao, ý của sao)

 

Chương 7: Tứ hóa phi tinh bí nghĩa điểm tình

 

1.      Nguyên tắc phán đoán Đẩu Số:

 

2. Thiên thư tâm pháp

 

Chương 8: Giải mã Thiên can Địa chi và Thiên Địa Nhân

 

1.      Tượng ý của cung vị thiên can

 

1.1, Can

 

2. Giải thích ý Thiên Địa Nhân bàn

 

3. Giải thích Thiên Địa Nhân bàn các sao tích sao

 

Chương 9: Hóa tinh quan khí và quán tính tâm pháp

 

1. Quan sát khí

 

2. Quán tính

 

3. Áo diệu phương pháp đoán Lưu nhật thời

 

4. Quan sát phát thể

 

Chương 10: Lộc Kỵ vận dụng tâm pháp

 

1.      Cách phân biệt Kỵ tinh là tốt hay xấu

 

2. Nhận thức mối quan hệ giữa Hành vận và cung vị

 

Chương 11: Luận mệnh như đánh cờ

 

1.      Đối chiếu bố cục Mệnh bàn cung vị và tượng cờ

 

2. Mệnh bàn như bàn cờ

 

3. Nguyên lý thủ tượng của các cấp bàn

 

Chương 12: Phán đoán xuất và nhập của Lộc tinh cùng với Kỵ tinh

 

1.      Lấy Ngã cung luận

 

2.      Lấy Tha cung luận

 

Chương 13: Tâm pháp đoán sự Xúc cơ

 

1.      Vận dụng phép Xúc Cơ

 

2. Vận dụng luận Cơ:

 

3. Tâm Dịch quái Xúc cơ đoán pháp

 

Chương 14: Luận tình nam nữ đạo vợ chồng

 

1.      Đạo vợ chồng

 

2.      Xem tượng bản thân phối ngẫu

 

3.Tượng nam nữ đào hoa

 

4.Khác biệt đối tượng đào hoa

 

Chương 15: Xem con đường công danh và học vấn như thế nào

 

1.      Xem Thăng tiến quan vận

 

2.      Xem vận đọc sách cầu học vấn

 

3.      Luận kết quả thi cử

 

4.      Xem hạn học nghiệp thế nào

 

5.      Đoán sự nghiệp

 

Chương 16: Tượng hóa Lộc phi tinh

 

1.      Tiết xuất lộc

 

2.      Phản cung lộc

 

3.      Dẫn xuất lộc

 

4.      Hồi quy lộc

 

5.      Tuần hồi lộc

 

6.      Điệp xuất lộc: (Có hai loại)

 

7.      Thị phi lộc

 

8.      Lộc xuất lộc

 

9.      Đối trĩ lộc

 

10.        Tuyệt mệnh lộc

 

11.        Tiến mã lộc

 

12.        Thoái mã lộc.

 

Chương 17: Tượng hóa kỵ phi tinh

 

1.      Nghịch thủy kỵ

 

2.      Thủy mệnh kỵ

 

3.      Kiện khang kỵ

 

4.      Khiếm trái kỵ

 

5.      Phá hao kỵ

 

6.      Thuận thủy kỵ

 

7.      Củ Triền kỵ

 

8.      Thị phi kỵ

 

9.      Phản cung kỵ

 

10.        Tuần hoàn kỵ

 

11.        Sách Mã kỵ

 

12.        Nhập khố kỵ

 

13.        Tiến mã kỵ

 

14.        Thoái mã kỵ

 

15.        Tuyệt mệnh kỵ

 

Chương 18: Phán đoán diễn biến mệnh cách

 

1.      Diễn biến mệnh cách

 

2.      Diễn giải cách cục mệnh bàn

 

Chương 19: Phán đoán diễn biến đại hạn vận

 

1.      Diễn biến hạn vận

 

2.      Phương pháp diễn đoán Đại hạn vận mệnh bàn

 

Chương 20: Phán đoán diễn biến Lưu niên vận

 

1.      Diễn biến niên vận

 

2.      Diễn giải ví dụ về mệnh

 

Chương 21: Phán đoán diễn biến tài vận

 

1.      Diễn biến tài vận

 

2.      Các ví dụ

 

Chương 22: Phán đoán diễn biến vận sự nghiệp

 

1.      Diễn biến vận sự nghiệp

 

2.      Ví dụ về diễn dịch sự nghiệp: Diễn dịch Đại hạn sự nghiệp

 

3.      Ví dụ diễn dịch sự nghiệp vận mệnh: Lưu niên sự nghiệp vận

 

Chương 23: Đẩu Số bài bàn thích nghi và bí quyết đoán pháp

 

1. Tử Vi Đẩu Số bài bàn thích nghi

 

2. Phương pháp đoán Lưu Niên, Lưu Nguyệt, Lưu Nhật, Lưu Thời

 

3. Phương pháp đoán tai số

 

4. Khẩu quyết đoán tử vong:

 

5. Đoán thần minh tín ngưỡng

 

6. Phương pháp phán đoán Cổ Phiếu Đầu Tư

 

7. Luận phán đoán hiệp thương

 

8. Sự khác nhau giữa quy luận Đại hạn vận thuận hành dương nam âm nữ và vân hành nghịch âm nam dương nữ

 

9. Nhận thức về Sinh niên tứ hóa hỗ trợ chuyển đến đồng loại và khác loại

 

10. Đoán mệnh yếu quyết

 

11. Phán đoán mệnh cách

 

12. Phương pháp xem đắc và thất (được và mất)

 

Chương 24: Diễn giải ví dụ về Mệnh

 

1.      Trường hợp 1

 

2.      Trường hợp 2

 

3.      Trường hợp 3

 

4.      Trường hợp 4

 

 

Các sách Tử Vi đã phát hành

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Tồi           Tốt

Tử vi đẩu số Phi Tinh Giải Mã - Ông Phúc Dụ

  • Mã sản phẩm: PTGM
  • Tình trạng: Còn hàng
  • 250.000đ


Sản phẩm cùng loại

Cung Mệnh Hóa Tinh Bí Truyền  (Tập 1+2)- Dương Trinh Tường ( Đệ tử của Ông Phúc Dụ)

Cung Mệnh Hóa Tinh Bí Truyền (Tập 1+2)- Dương Trinh Tường ( Đệ tử của Ông Phúc Dụ)

Tổng 2 sách Thượng + Hạ là 1030 TrangQuyển 1- ThượngChương I: Tự luận ------------------------------..

500.000đ

Số Phận Con Người Qua Nguyên Lý Thống Kê

Số Phận Con Người Qua Nguyên Lý Thống Kê

Số Phận Con Người Qua Nguyên Lý Thống Kê[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 100000 Giá bán tại Kho ..

100.000đ

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử Vi Đẩu Số Luận Tài Vận Thư thái để “Giải mã bí mật vận thế của con người”. Mọi người ai cũng m..

250.000đ

Tử Vi Đẩu Số - Phân Tích Và Ứng Nghiệm Vận Số

Tử Vi Đẩu Số - Phân Tích Và Ứng Nghiệm Vận Số

Tử Vi Đẩu Số - Phân Tích Và Ứng Nghiệm Vận Số[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 139000 Giá bán tại..

139.000đ

Tử Vi Đẩu Số - Bổ Mệnh Thư (Tập 1)

Tử Vi Đẩu Số - Bổ Mệnh Thư (Tập 1)

Tử Vi Đẩu Số - Bổ Mệnh Thư (Tập 1)[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 168000 Giá bán tại Kho Sách ..

168.000đ

Trung Châu Tử Vi Đẩu Số - Tứ Hóa Phái (Bộ 2 Tập)

Trung Châu Tử Vi Đẩu Số - Tứ Hóa Phái (Bộ 2 Tập)

Trung Châu Tử Vi Đẩu Số - Tứ Hóa Phái (Bộ 2 Tập)[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 600000 Giá bán t..

600.000đ

Phi tinh tử vi đẩu số- Thuyết mệnh - Lương Nhược Du ( bộ 2 tập)

Phi tinh tử vi đẩu số- Thuyết mệnh - Lương Nhược Du ( bộ 2 tập)

Bộ sách gồm 2 tập dầy khoảng hơn 900 trangMục lục và chi tiết trong hình ảnh Đây là bộ sách của..

500.000đ

Tử Vi Đẩu Số Nhập Môn

Tử Vi Đẩu Số Nhập Môn

Tử Vi Đẩu Số Nhập Môn[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 60000 Giá bán tại Kho Sách Quý:53000.vnd..

60.000đ

Phi tinh tử vi đẩu số -Khâm Thiên Vô Cực Môn Đại dịch nguyên chính tông - Ông Phúc Dụ

Phi tinh tử vi đẩu số -Khâm Thiên Vô Cực Môn Đại dịch nguyên chính tông - Ông Phúc Dụ

Đọc thử:http://khosachquy.com/pdf-doc-thu/phi-tinh-dau-so-kham-thien-vo-cuc-mon-ong-phuc-du.pdfMục l..

250.000đ

Tử vi đẩu sổ Mệnh Vận Phân tích -Tập 3-Thực Lệ Thiên- Từ Tăng Sinh

Tử vi đẩu sổ Mệnh Vận Phân tích -Tập 3-Thực Lệ Thiên- Từ Tăng Sinh

Sau khi Tử vi Đẩu số mệnh vận phân tích được xuất bản, dotrong đó có đưa ra một số quan điểm mang tí..

250.000đ

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

Thiên hỏa đồng nhân hôị được lập ra với mục đích dịch sách huyền học và cung cấp miến phí cho cộng đ..

Tử Vi Đẩu Số - Thực Dụng Tinh Hoa

Tử Vi Đẩu Số - Thực Dụng Tinh Hoa

Tử Vi Đẩu Số - Thực Dụng Tinh Hoa[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 129000 Giá bán tại Kho Sách Q..

129.000đ

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

Nội dung:-Học tứ hóa sơ cấp cho người từ chưa biết gì về tử vi  đến những người nghiên cứu tứ h..

3.800.000đ

Thẻ từ khóa: tử vi đẩu số, phi tinh, giải mã, ông phúc dụ, tử vi bắc phai

Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Nội Truyền khóa 13 Khai giảng tháng 7-1-2024 (Thực Chiến luận Vận Hạn)

Chi tiết khóa học tại đây: Khóa học Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Trung Cấp

Phản hồi của học viên đã học các khóa đã học: Phản hồi của học viên

Liên hệ để mua sách nhanh nhất

Add facebook tôi để cập nhật sách mới nhanh nhất hoặc yêu cầu mua sách trực tiếp:

https://www.facebook.com/chiennguyen.2612

Để học tử vi Miễn Phí hãy tham gia nhóm:
https://www.facebook.com/groups/hoc.tu.vi.mien.phi

Hoặc zalo của tôi: 0946886286 để vào lớp học "Nhập Môn Tứ Hóa"Tính năng

[PDF miễn phí ]Tử vi đẩu số - Tứ hóa thực chiến sơ cấp-Chiến Nguyễn

[PDF miễn phí ]Tử vi đẩu số - Tứ hóa thực chiến sơ cấp-Chiến Nguyễn

Đây là cuốn sách nhỏ do tác giả Chiến Nguyễn viết nhằm cung cấp một số ví dụ thực tế cho các học viê..

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

Nội dung:-Học tứ hóa sơ cấp cho người từ chưa biết gì về tử vi  đến những người nghiên cứu tứ h..

3.800.000đ

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  1 ngày 29-4-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 1 ngày 29-4-2023

1. Các môn phái Tử Vi2. Luận lá số Tử Vi như thế nào cho đúng3. Kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa - Xuyến ..

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Chương 1:Tử Vi ĐẩuSố giải nghi 3Bài 1:Tử Vi Đẩu Số có thể luận đoán vận mệnh của người phương Tây đư..

250.000đ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng ..

250.000đ

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  2 ngày 8-6-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 2 ngày 8-6-2023

1. CHU LÃO SƯ CHU THANH HÀ HỆ PHÁI ................................ 4 2. TỪ TĨNH QUAN LÃO SƯ ........

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  3 ngày 20-7-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 3 ngày 20-7-2023

1. PHƯƠNG NGOẠI NHÂN LÃO SƯ 4 2. TỪ TĂNG SINH, LƯƠNG NHƯỢC DU, TẦN AN NAM LÃO SƯ ....... 10 3. THÁ..

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  4 ngày 5-9-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 4 ngày 5-9-2023

1. PHÂN BIỆT CÁC TRƯỜNG PHÁI TỨ HÓA BẮC PHÁI ............... 4 2. VÍ DỤ LUẬN MỆNH BẰNG HÀ LẠC BẮC P..

Tứ hóa và cuộc sống số 5

Tứ hóa và cuộc sống số 5

1. CỘNG NGHIỆP ......... 4 2. LUẬN TỬ VI THEO KHÂM THIÊN TỨ HÓA VIỆT NAM ............. 8 3. LUẬN T..

Tính năng

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Từ khi Phục Hi họa quẻ, Văn vương diễn dịch đếnnay, « Dịch kinh » đã được xem là kinh điển trong kin..

400.000đ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng ..

250.000đ

Tử vi đẩu số Phi Tinh-Đạo Tàng Phi Mật-Lương Nhược Du

Tử vi đẩu số Phi Tinh-Đạo Tàng Phi Mật-Lương Nhược Du

Đây là cuốn sách của Lương lão sư bao gồm nhiều thủ pháp và tâm pháp của Lương phái..

200.000đ

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử Vi Đẩu Số Luận Tài Vận Thư thái để “Giải mã bí mật vận thế của con người”. Mọi người ai cũng m..

250.000đ

Đẩu số luận Cầu Tài-Tử Vân

Đẩu số luận Cầu Tài-Tử Vân

Vận dụng đẩu số để đàm luận Mệnh lý, trong lá sốngoài cung Mệnh (Thân) ra còn có mười một cung vị kh..

250.000đ

Truyền thuyết về những con số

Truyền thuyết về những con số

Sách này thuộc thể loại năng lượng số ..

170.000đ

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

Thiên hỏa đồng nhân hôị được lập ra với mục đích dịch sách huyền học và cung cấp miến phí cho cộng đ..

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

Bản tính tinh diệu tập 2- Thẩm Trừng Vũ - học trò đại sư Tử Vân

Bản tính tinh diệu tập 2- Thẩm Trừng Vũ - học trò đại sư Tử Vân

Sách dầy 450 trangMục lụcGIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ..............................................3LỜI NÓI..

250.000đ

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Mục lụcLỜI NÓI ĐẦU................................................................ 3CHƯƠNG I: KHÁI N..

250.000đ

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán Vận 1- Trịnh Mục Đức là trường phái hoa sơn tứ hóa số trang 386..

250.000đ

Đoán vận 2 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 2 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 2 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái hoa sơn..

300.000đ

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái Hoa Sơn..

300.000đ

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp .Click Vào đây để vào lớp

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí,nhận luận giải tại đây