Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Nội Truyền khóa 14 Khai giảng 23-6-2024 (Thực Chiến luận Vận Hạn + Luận Mệnh Cao cấp)

Khóa học gồm 2 phần tổng 30 buổi mỗi buổi 2 tiếng học phí 7600k
Phần 1: Luận Vận Hạn bằng Phi Cung (15 buổi)

Phần 2: Luận Mệnh bằng Tự Hóa và Phi cung (15 buổi)

Phản hồi của học viên đã học các khóa đã học: Phản hồi của học viên

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp .Click Vào đây để vào lớp

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí,nhận luận giải tại đây

khóa học tứ hóa nội truyền


  • Hoàng Cực Phong Thủy

Link đọc thử pdf tại : http://khosachquy.com/pdf-doc-thu/Hoàng-cực-phong-thủy-trang-1-16.pdf

Lời nói đầu: Chu dịch ---- Nhật Nguyệt biến hóa vòng

quanh

Một, Giải thích những sai lầm về Chu Dịch

Chu Dịch là khởi thủy của Dịch học, nhắc đến Chu

Dịch rất nhiều người đều sẽ cảm thấy vô cùng thần bí, thậm

chí có người còn gọi là Thiên thư, cho rằng đây là một

quyển sách huyện diệu khó giải thích, nội dung của nó đều

là một số thứ siêu tự nhiên, là Thiên cơ mà không thể lý

giải bằng tư duy.

Thật như vậy sao? Không phải, Chu Dịch cũng

không phải là Huyền học hay Thiên cơ mà hoàn toàn căn

cứ vào quy luật tự nhiên, tạo ra một hệ thống đặc biệt, từ

đó Chu Dịch diễn sinh ra phương pháp dự đoán và hệ thống

phong thủy để xu cát tị hung, tất cả đều lấy quy luật tự

nhiên làm trụ cột, Dịch học hoàn toàn là thủ pháp theo quy

luật tự nhiên.

Nhưng Chu Dịch hiện tại lại làm cho nhiều người có

ấn tượng là Huyền học. Bỉnh Nhiên thậm chí còn phát hiện

rất nhiều người nghiên cứu Chu Dịch cũng đã viết nhiều

sách chuyên ngành khi gặp ta đều tự nhận là Nhà Huyền

học. Chỉ cần đến đây là Bỉnh Nhiên chẳng còn chút hứng

thú nào đối với sách của họ nữa. Nguyên nhân là vì hễ cứ

coi Chu Dịch là Huyền học và tự gọi mình là nhà Huyền

học thì Bỉnh Nhiên có thể kết luận họ căn bản cũng chẳng

hiểu Chu Dịch là cái gì. Hiểu còn chả hiểu thì cao minh cái

nỗi gì.

3

Như vậy bản chất của Chu Dịch là gì? Trên thực tế

trong quyển sách này tác giả đã đưa ra “Tha” (ND: Người

khác) định danh, qua đó đã nói rõ cho chúng ta biết, chẳng

qua là chúng ta những hậu nhân này không lý giải được

chính xác mà thôi. Hiện tại chúng ta thấy nhiều lời giới

thiệu về Chu Dịch, giải thích tên quyển sách này là “Chu

triều Dịch học”, đây là vì quyển Chu Dịch này có hai tác

giả quan trọng là Chu Văn Vương và con trai ông ta Chu

Công, cả hai trong lịch sử đều cực kỳ nổi danh. Chu Văn

Vương là bố của Chu Vũ Vương, Chu Công thì là em trai

của Chu Vũ Vương. Mà Chu Vũ Vương là người dựng lên

nhà Chu nên hai tác giả này có liên quan đến Chu triều là

như thế. Do đó bọn họ lấy sách Dịch Học đương nhiên bị

hiểu thành "Chu triều Dịch Học".

Nhưng là lý giải này có sai lầm, chúng ta đều biết từ

xưa có tam Dịch, « Liên sơn », « Quy Tàng » và « Chu

Dịch ». Trong đó « Liên sơn » là Hạ triều Dịch Học, « Quy

Tàng » là Thương triều Dịch Học, nếu dựa theo logic đó

thì Hạ triều Dịch Học nên gọi là « Hạ dịch », Thương triều

Dịch Học nên gọi là « Thương Dịch », mà không nên gọi

là « Liên Sơn » hoặc « Quy Tàng ». Từ đây chúng ta có thể

đưa ra kết luận, Dịch Học cũng không có lấy triều đại xuất

hiện để thành tên.

Tư Mã Thiên trong « Sử ký » có nói rõ: "Văn vương

ngồi câu mà diễn « Chu Dịch »", nói cách khác khi Chu

Văn Vương viết « Chu Dịch » thì thân phận vẫn chỉ là Tây

Bá Hầu, đồng thời bị Thương Trụ vương cầm tù, ở vào

hoàn cảnh ăn bữa nay lo bữa mai, lúc này ông ta căn bản

cũng không có khả năng biết con trai mình sẽ lập ra Chu

triều, vậy làm sao lại có thể dùng Chu triều để đặt tên cho

sách của chính mình? Cho nên logic chính xác hẳn là Chu

4

Vũ Vương vì bố viết « Chu Dịch » nên mới đem triều đại

do chính mình thành lập gọi là "Chu", mà không phải

ngược lại lấy Chu triều đặt tên cho « Chu Dịch ».

Đương nhiên, đọc đến đây mọi người có lẽ sẽ cảm

thấy Bỉnh Nhiên nhiều chuyện, chẳng qua chỉ là tên sách

mà thôi, mặc kệ quyển sách này là vì Chu triều mà đặt tên

hay là Chu triều lấy tên quyển sách này để đặt cho triều đại

của mình thì có quan hệ gì đâu? Có gì đáng giá để lảm

nhảm cơ chứ?! Trên thực tế những lời dông dài này tuyệt

đối đáng giá, vì cái này liên quan đến lý giải chính xác bản

chất vấn đề « Chu Dịch ». Nếu « Chu Dịch » thật là lấy

Chu triều để đặt tên, như vậy, « Chu Dịch » cũng chỉ là

một cái tên sách mà thôi, không có bất luận hàm nghĩa sâu

sắc gì cả. Nhưng nếu không phải thì lại hoàn toàn khác biệt,

« Chu Dịch » liền có nội hàm cực kì thâm thúy.

Vì sao lại nói như vậy? Tên của Tam dịch theo ghi

chép đều có nội hàm, trong đó « Liên Sơn Dịch » lấy Cấn

quẻ vi tôn, vì Cấn là núi cho nên gọi là Liên Sơn; « Quy

Tàng Dịch » thì sao? Là lấy Khôn quẻ cầm đầu, Khôn là

đại địa có đặc tính giấu vạn vật, cho nên gọi là Quy Tàng.

Từ đây chúng ta cũng có thể thấy được, cổ đại Dịch Học

đặt tên cũng không phải là tùy ý, mà là đối với hệ thống

nội hàm có độ khái quát cao, « Liên Sơn », « Quy Tàng »

đều là như thế, « Chu Dịch » đương nhiên cũng không thể

khác. Từ đó có thể thấy tên của nó tuyệt đối không thể nông

cạn là "Dịch của Chu triều".

Hai, Chu Dịch —— Nhật Nguyệt biến hóa vòng

quanh

5

Như vậy tên « Chu Dịch » có huyền cơ gì? Trên thực

tế tên sách « Chu Dịch » bản thân ẩn chứa quyển sách này,

thậm chí còn phát triển đến toàn bộ nguyên lý cơ bản của

Dịch Học. Cổ nhân gọi là « Chu Dịch » chính là nói rõ cho

chúng ta biết quyển sách này nói về cái gì? Cũng như làm

thế nào để lý giải quyển sách này. Chỉ bất quá cho tới nay

bị giải thích "Dịch của Chu triều" lừa dối, để chúng ta

không thể nào chân chính lý giải hàm nghĩa sâu xa của nó

mà thôi.

"Hiện tại chúng ta thử cẩn thận phân tích một chút

hàm nghĩa hai chữ "Chu Dịch" này, trong đó chữ "Chu" có

ý tứ là "Vòng đi vòng lại", cũng chính là một loại trạng thái

vận động tuần hoàn qua lại, từ rất nhiều từ ngữ hiện tại

chúng ta có thể có được kết luận này, tỉ như "Chu vi hình

tròn", "Chu lưu", "Chu kỳ" các loại, đều có loại hàm nghĩa

này tồn tại. Mà chữ "Dịch" bản ý là biến hóa, tỉ như ' 'Dịch

dung", ''Dịch xí", "Dịch phục" vân vân. Do đó, cổ nhân

đem hai chữ này hợp làm một để đặt tên cho « Chu Dịch

», chính là đang nói rõ cho chúng ta biết, quyển sách này

giảng thuật chính là một loại "biến hóa vận động vòng đi

vòng lại". Đây chính là bản chất của « Chu Dịch ».

Đương nhiên, biến hóa vận động trong vũ trụ vòng

đi vòng lại có quá nhiều loại, « Chu Dịch » giảng thuật loại

nào? Nếu từ nghĩa rộng mà nói, đáp án là tùy ý một loại,

trong vũ trụ hết thảy tuần hoàn qua lại, hiện tượng tự nhiên

vòng đi vòng lại, đều thuộc phạm vi nghiên cứu của Chu

Dịch. Nhưng nếu từ góc độ nghĩa hẹp tới nói, chúng ta

cũng có thể từ bản thân kết cấu chữ "Dịch" có được đáp

án, "Dịch" thượng là Nhật, hạ là Nguyệt, mà cái chữ này

bản ý là biến hóa, cho nên chúng ta liền có thể đem chữ

"Dịch" này, hiểu thành "Nhật Nguyệt vận động biến hóa",

6

dựa theo dạng này lý giải, « Chu Dịch » chính là Nhật

Nguyệt biến hóa vòng đi vòng lại.

Nhật Nguyệt biến hóa vòng đi vòng lại. Đây chính

là « Chu Dịch » bản chất! Đương nhiên trong cổ Hán ngữ,

chữ "Dịch" này còn có một hàm nghĩa: Đơn giản, dễ dàng,

cho nên chúng ta cũng đem cái hàm nghĩa này gia nhập

vào trong giải thích, cuối cùng chúng ta được chính là "

Nhật Nguyệt biến hóa thật đơn giản vòng đi vòng lại", đây

chính là định vị tầng sâu nhất của cổ nhân đối với « Chu

Dịch ». Mà Nhật Nguyệt biến hóa vòng đi vòng lại là thế

nào? Bất quá là mặt trời mọc lặn hình thành ngày đêm tuần

hoàn, mặt trăng tròn khuyết hình thành chu kỳ, cùng nóng

lạnh giao thế hình thành mùa biến hóa mấy loại hiện tượng

tự nhiên mà thôi, những cái này chính là toàn bộ nội hàm

của « Chu Dịch » trong mắt cổ nhân, Bỉnh Nhiên thật

không rõ, một quyển sách giảng giải những quy luật tự

nhiên đơn giản như thế sao lại nói là huyền diệu? Lại bị

nhiều người coi là "Huyền học"!

Ba, Bí quyết ảo thuật thành công

Nếu quả thật cần nói trong « Chu Dịch » có cái gì

tương đối "Huyền diệu" thì đó chính là lý giải của cổ nhân

đối với các hiện tượng tự nhiên là cực kì đặc biệt, bọn họ

cho rằng giữa các hiện tượng tự nhiên và thế gian vạn sự

vạn vật có tồn tại liên hệ cực kì vi diệu, những hiện tượng

tự nhiên này khái quát chính là nhân tố cơ bản hình thành

hoàn cảnh khí hậu biến hóa, mà cổ nhân cho rằng hoàn

cảnh khí hậu và thế gian vạn vật là một thể, có liên quan,

đây chính là khái niệm đặc hữu "Thiên nhân hợp nhất,

thiên nhân cảm ứng", hoàn cảnh khí hậu chính là "Thiên",

vạn sự vạn vật chính là "Nhân", hoàn cảnh khí hậu và vạn

7

sự vạn vật là một chỉnh thể chính là "Thiên nhân hợp nhất",

hoàn cảnh khí hậu và vạn sự vạn vật tương hỗ liên quan

chính là "Thiên nhân cảm ứng" .

Nói đơn giản, cổ nhân cho rằng ngày đêm, tròn

khuyết, nóng lạnh những cái tự nhiên này, và cũng từ đây

sinh ra hiện tượng tự nhiên phong vũ lôi điện, hết thảy hoàn

cảnh khí hậu biến hóa, cũng chính là "Thiên", căn bản cùng

thế gian vạn vật là một chỉnh thể, cùng thế gian vạn vật tư

duy ý thức tương thông, nó là tiềm thức tầng sâu nhất của

thế gian vạn vật, loại "tiềm thức tầng sâu" này có thể trực

tiếp chi phối và điều khiển thế gian vạn vật "Tiềm thức";

cũng dùng cái này để chi phối và điều khiển vạn sự vạn vật

tư duy ý thức, và từ tư duy ý thức chủ đạo hành vi quyết

sách. Từ đó cuối cùng chi phối và điều khiển vạn sự vạn

vật sinh mệnh vận động quỹ tích từng cái vận mệnh. Chúng

ta có thể thấy rõ tính Logic trong suy luận (như hình sau):

8

Căn cứ vào nhận biết này, cho nên cổ nhân cuối cùng

đúc rút được kết luận, hoàn cảnh khí hậu biến hóa có thể

chi phối vận mệnh của vạn sự vạn vật, bọn họ lại dùng một

loạt hệ thống ký hiệu Âm Dương Ngũ Hành để mô phỏng

hoàn cảnh khí hậu biến hóa, cho nên chúng ta bây giờ biết

được kết luận cuối cùng: Âm dương ngũ hành có thể dự

đoán vận mệnh cũng như cải biến vận mệnh. Toàn bộ

nguyên lý cơ bản của Dịch Học chính là đơn giản như thế,

sở dĩ khiến mọi người cảm thấy huyền diệu vì cổ nhân

không biết cố ý hay vô ý, tóm lại bọn họ chỉ tóm tắt quá

trình suy luận hoàn chỉnh, chỉ cấp ra cho chúng ta kết luận

cuối cùng là Âm Dương Ngũ Hành chi phối vận mệnh.

Chúng ta không thể nào hiểu được âm dương ngũ hành đến

ngọn nguồn là đại biểu cái gì, và Âm Dương Ngũ Hành vì

sao có thể chi phối vận mệnh, chúng ta chỉ biết dùng cái cổ

nhân lưu lại Âm Dương Ngũ Hành có thể suy đoán vận

mệnh, có thể cải thiện vận mệnh, cho nên chúng ta cảm

thấy cổ nhân rất "Thần kỳ", cổ nhân rất "Vĩ đại", có thể

sáng tạo ra thứ rất "Huyền diệu", không thể lấy suy tư của

con người để lý giải Chu Dịch "Huyền học".

Trên thực tế chúng ta hẳn quen thuộc phương pháp

kiểu này, điển hình nhất chính là biểu diễn ảo thuật, tỉ như

nói hàng năm có tiết mục của Ảo thuật sư Lưu Khiêm, mỗi

lần biểu diễn đến lúc quan trọng đều nói một câu "Chứng

kiến thời khắc kỳ tích". Nhưng thực tế ai cũng biết, câu nói

này chuẩn xác mà nói hẳn là "Chứng kiến thời khắc lừa

gạt"! Biểu diễn ảo thuật có thể là "Trò lừa gạt" duy nhất

hợp tình hợp lý lại hợp pháp trên thế giới, nhưng vấn đề

mấu chốt nhất là, vì sao mọi người đều biết đây chỉ là một

trò lừa gạt nhưng vẫn có rất nhiều người tình nguyện tốn

hao thời gian, tiền tài đi xem? Cuối cùng là do xem không

hiểu, chính vì xem không hiểu, cho nên mọi người mới có

9

thể cảm thấy thần kỳ, cảm thấy huyền diệu, mới có thể cam

tâm tình nguyện hao tiền, tốn thời gian để bị lừa. Ảo thuật

loại này lúc đầu chỉ là một chút chướng nhãn pháp lừa gạt

thuật, trải qua hí kịch hóa về sau, để người ta đổ xô tới, như

vậy Chu Dịch vốn là học vấn phi thường thần kỳ, cũng

dùng phương pháp tương tự xử lý, sẽ hiệu quả thế nào?

Liên quan tới điểm này, trong truyện « Thám tử

Holmes », nhân vật chính thường xuyên áp dụng loại

phương pháp này để chế tạo hí kịch tính, khi Holmes tiên

sinh chỉ nói ra kết quả suy luận cuối cùng của bản thân, bác

sĩ Watson cuối cùng sẽ hoài nghi anh ta có phải có cái năng

lực "Siêu tự nhiên" gì hay không, nhưng khi anh ta đem

toàn bộ trình tự suy luận ra chứng minh thì lại phát hiện

nguyên lai chẳng qua là một chút suy luận logic giản đơn

mà thôi. Cổ nhân cũng kiểu như Holmes tiên sinh, là truy

cầu loại hiệu quả "Thần thoại” này, cố ý tóm tắt toàn bộ

quá trình suy luận, chỉ đem kết luận cuối cùng ra công khai.

Còn hiệu quả sao? Đương nhiên là rõ ràng! Cho tới bây giờ

còn có nhiều người quỳ bái đối với « Chu Dịch » như vậy,

nhiều "Học giả" Chu Dịch như vậy, coi Dịch Học là không

thể lý giải, siêu tự nhiên "Huyền học" chính là chứng cứ rõ

ràng.

Bốn, Phong thuỷ —— cải biến hoàn cảnh, liền có

thể cải biến vận mệnh

Nhưng bây giờ, chúng ta đem toàn bộ quá trình suy

luận hoàn chỉnh của cổ nhân trở lại như cũ, hết thảy cũng

khác nhau, quá trình suy luận logic Dịch Học rõ ràng nói

cho chúng ta biết, Dịch Học tuyệt đối không phải cái gì

"Huyền học” siêu tự nhiên, mà là một loại học vấn hoàn

toàn căn cứ vào quy luật tự nhiên mà tạo dựng, chỉ bất quá

10

cổ nhân lý giải đối với quy luật tự nhiên cực kì đặc thù,

bọn họ cho rằng hoàn cảnh khí hậu biến hóa có thể ảnh

hưởng đến tiềm thức của con người, thông qua tiềm thức

điều khiển ý thức làm ra hành vi quyết sách tương ứng,

cuối cùng chi phối vận mệnh con người.

Đồng thời bọn họ hiểu được hoàn cảnh khí hậu biến

hóa, nguồn gốc căn bản nhất chính là Nhật Nguyệt giao thế

hình thành ngày đêm, tròn khuyết, nóng lạnh các loại hiện

tượng tự nhiên, mà những hiện tượng này đều là vòng đi

vòng lại, là hành vi chu kỳ có quy luật xác định, cho nên

bọn họ liền có một loại minh ngộ: nhân tố căn bản chi phối

vận mệnh là có quy luật, như vậy điều khiển vận mệnh

đương nhiên cũng nhất định là có quy luật. Đã có quy luật

là có thể căn cứ quy luật để tiến hành dự đoán, cũng căn cứ

quy luật để tiến hành cải biến.

Có nhận biết này làm cơ sở, như vậy. . . nguyên lý

dự đoán Dịch Học đều có thể giải thích nhẹ nhàng. Tất cả

hệ thống Dịch Học thực dụng, vô luận là Lục hào, bát tự,

tử vi, lục nhâm, kỳ môn độn giáp, hoa mai dịch số... , hết

thảy hết thảy đều là một loại hệ thống mô phỏng, là dùng

hệ thống ký hiệu đặc hữu Dịch Học: Ngũ Hành, Bát Quái,

hà lạc, can chi các loại, để biểu thị hoàn cảnh khí hậu biến

hóa, cũng dùng cái này tạo dựng lên một loại mô phỏng

môi trường tự nhiên có quy luật biến hóa; lại dùng phương

pháp nhất định (lấy vạn vật loại tượng), trong những hệ

thống này định vị một cái cụ thể "Người", sau đó theo biến

hóa thôi diễn, là có thể suy đoán chuẩn xác hiện thực, hoàn

cảnh biến hóa ảnh hưởng đến sinh mệnh vận động của cái

"Người" này, từ đó đạt được mục đích dự đoán xu thế vận

mệnh cái "Người" này, đây chính là Dịch Học dự đoán.

11

Mà phương pháp sửa đổi âm dương phong thuỷ để

thay đổi loại vận mệnh "Người" này lại căn cứ vào nguyên

lý gì? Kỳ thật cũng rất đơn giản, cổ nhân cho rằng, hoàn

cảnh khí hậu có thể chi phối vận mệnh người, như vậy khi

chúng ta cải biến hoàn cảnh khí hậu thì chẳng phải có thể

cải biến vận mệnh con người sao? Cho nên bản chất của

phong thủy chính là thông qua cải biến. . . vị trí hoàn cảnh

khí hậu của Người, từ đó cải biến vận mệnh người này.

Đây chính là căn cứ Bỉnh Nhiên phá giải truyền thống âm

dương phong thủy căn bản nhất, đồng thời cũng là sáng lập

lý luận cơ sở "Hoàng Cực phong thuỷ" và "Hoàng Cực phi

tinh".

Đọc quyển sách này sẽ rõ ràng tất cả căn cứ nguyên

lý thành lập âm dương phong thuỷ truyền thống, nó căn

bản cũng không phải là một vài người kêu gào là "Thiên

Cơ", mà chẳng qua là một chút mô phỏng đơn giản đối với

hoàn cảnh khí hậu biến hóa mà thôi. Đã hiểu được vấn đề

này thì ưu khuyết của các môn các phái phong thủy cũng

không chỗ che thân, hoàn thiện và sáng tạo cái mới cũng

đều là chuyện tự nhiên. Đương nhiên bất luận môn học vấn

nào cũng đều cần học từ cạn tới sâu, cho nên quyển sách

này chúng ta đầu tiên phá giải cơ sở lý luận của cổ nhân

trong phong thuỷ như: Ngũ Hành, Bát Quái, Hà lạc, Can

chi các loại, biết rõ những cái này, mọi người liền có thể

học tập "Phong thuỷ".

12

Mục Lục

Lời nói đầu: Chu dịch ---- Nhật Nguyệt biến hóa vòng quanh ................2

Quyển I - Phá giải nguyên lý cơ sở của Chu Dịch..................................18

Chương I: Giải mã Ngũ hành .............................................................20

Tiết 1: Khái niệm cơ bản về Ngũ Hành...........................................20

Tiết 2: Ngũ Hành —— Năm loại vận động biến hóa.......................24

Tiết 3: Ngũ Hành không gian định vị —— Tứ phương hoàn cảnh...32

Tiết 4: Ngũ Hành sinh khắc —— hệ thống cân bằng sinh thái ........42

Tiết 5: Dịch Học thời không kết cấu...............................................58

Chương II: Bát Quái và sáu mươi bốn quẻ.........................................65

Tiết 1: Khái niệm cơ bản về Bát Quái.............................................65

Tiết 2: Bát Quái chính là Ngũ Hành................................................70

Tiết 3: Tiên Thiên Bát Quái ---- Nhịp thời gian đồ...........................73

Tiết 4: Hậu Thiên Bát Quái từng không gian phương vị đồ.............78

Tiết 5: Kết cấu thời không bốn chiều từng quẻ trong sáu mươi bốn

quẻ...............................................................................................82

Chương III: Thiên can địa chi.............................................................88

Tiết 1: Khái niệm cơ bản về Thiên can địa chi ................................88

Tiết 2: Can chi chính là Ngũ Hành..................................................97

Tiết 3: Bản chất lục thập giáp ......................................................103

Chương IV: Hà Đồ và Lạc Thư..........................................................110

Tiết 1: Khái niệm cơ bản Hà Đồ Lạc Thư ......................................110

Tiết 2: Hà Đồ là hoàn cảnh khí hậu nhịp thời gian đồ...................114

Tiết 3: Lạc Thư là không gian phân bố đồ của hoàn cảnh khí hậu.120

Tiết 4: Hà Lạc một thể, thời không thống nhất ............................123

Quyển II: Hoàng Cực phong thuỷ học.................................................126

Chương V: Bản chất của phong thủy và đại phong thủy ..................128

13

Tiết 1: Bản chất của Phong thủy ..................................................128

Tiết 2: Đại Phong thủy và tiểu Phong thủy...................................134

Chương VI: Đối xung phong thuỷ của Đại phong thủy .....................144

Tiết 1: Thiếu hụt của Tây y ..........................................................144

Tiết 2: Nguyên lý Dịch Học nhận biết nguồn gốc bệnh tật............148

Tiết 3: Ý nghĩa của "Đối xung quy linh" và phương pháp lợi dụng 151

Tiết 4: Phương pháp thực tiễn ....................................................154

Tiết 5: Hoán thời nghịch thiên của đối xung phong thuỷ..............157

Tiết 6: Đối xung phong thuỷ đổi thời cải vận ...............................160

Chương VII: Đại phong thủy tứ phương phong thuỷ........................166

Tiết 1: Tứ phương phong thuỷ ....................................................166

Tiết 2: Đối xung phong thuỷ và tứ phương phong thủy kết hợp...171

Tiết 3: Mệnh lý = Ngày sinh tháng đẻ?.........................................176

Tiết 4: Hoàng Cực Mệnh quẻ.......................................................184

Chương VIII: Hoàng Cực phong thuỷ -- Mệnh lý phong thuỷ............193

Tiết 1: Nguyên lý Mệnh lý phong thủy.........................................193

Tiết 2: Phương pháp thực hiện mệnh lý phong thủy....................199

Tiết 3: Mệnh lý phong thuỷ --- Tính danh học..............................207

Quyển III: Phong thủy âm dương trạch cơ sở....................................214

Chương IX: Khái niệm cơ bản về Phong thủy...................................216

Tiết 1: Giới thiệu về các môn phái Phong thuỷ.............................216

Tiết 2: Giới thiệu la bàn...............................................................225

Tiết 3: Hai mươi bốn sơn và tam nguyên Long ............................234

Tiết 4: Ý nghĩa Tam nguyên cửu vận............................................243

Chương X: Kỹ xảo cơ bản khi ứng dụng Phong thuỷ ........................246

Tiết 1: Định hướng nhà ...............................................................246

Tiết 2: Vẽ sơ đồ nhà như thế nào ................................................256

14

Tiết 3: Tinh tượng có thể ảnh hưởng vận mệnh sao? ..................262

Quyển IV: Hoàng Cực phi tinh............................................................270

Chương XI: Bản chất Phong thủy âm dương trạch...........................272

Tiết 1: Hiện trạng Phong thủy âm dương trạch............................272

Tiết 2: Phán đoán ưu khuyết phong thuỷ lý luận như thế nào .....279

Tiết 3: "Dịch" chính là ngày đêm và nóng lạnh.............................287

Chương XII: Âm dương lưỡng phiến................................................294

Tiết 1: Âm dương lưỡng phiến phối sơn thủy động tĩnh ..............294

Tiết 2: Âm dương lưỡng phiến --- hình thức ngày đêm luân chuyển

...................................................................................................303

Tiết 3: Số Lạc Thư --- Định vị vị trí kinh độ ...................................308

Tiết 4: Sơn thủy động tĩnh ---- Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì

nghỉ ............................................................................................312

Tiết 5: Ý nghĩa chân chính của Loan đầu là thể ---- Lý khí là dụng.317

Chương XIII: Thiên tinh bàn ............................................................320

Tiết 1: Diễn biến của phong thuỷ từ Loan đầu đến Lý khí ............320

Tiết 2: Ngoại cục đối ứng chỉnh thể .............................................327

Tiết 3: Nội cục đối ứng cục bộ —— Huyền Không phi tinh...........331

Tiết 4: Sai lầm của Nhị nguyên bát vận ........................................337

Tiết 5: Thiên vận chuyển tinh bàn ...............................................341

Tiết 6: Thiên bàn hướng tinh bàn ................................................345

Tiết 7: Thuận phi, nghịch phi --- Thiên xoáy nghịch, Địa xoáy thuận

...................................................................................................352

Tiết 8: Trung Quốc không phải là thiên hạ ...................................360

Tiết 9: Định thiên bàn bát phương cát hung ................................369

Chương XIV: Sinh vượng thoái sát...................................................384

Tiết 1: Sinh vượng thoái sát --- bốn mùa luân chuyển..................384

Tiết 2: Ngũ Hành sinh khắc, bẩm sinh tiên thiên của sinh vật.......392

15

Tiết 3: Sinh vượng thoái sát, hỉ và kỵ...........................................397

Tiết 4: Hậu Thiên Bát Quái thuận hành, Ngũ Hành tương sinh.....400

Tiết 5: Âm dương dùng động tĩnh, Ngũ Hành dùng sinh khắc ......405

Tiết 6: Thiên Tinh bàn dùng hướng, địa khí bàn dùng tọa. ...........413

Chương XV: Địa khí bàn ..................................................................418

Tiết 1: Vận nguyên bàn --- Địa khí bàn và thiên tinh bàn khác biệt

...................................................................................................418

Tiết 2: Phi địa vận bàn.................................................................423

Tiết 3: Phi địa sơn bàn ................................................................426

Tiết 4: Định địa bàn bát phương cát hung ...................................430

Phụ lục: Phi tinh cải vận hiển phong mang.........................................442

Phi tinh duyên khởi ...........................................................................445

Phi tinh phong thuỷ cấp tốc ứng nghiệm nguyên nhân....................446

Phi tinh khởi nguyên.......................................................................450

Quá trình Phi tinh đào xuất sinh thời ..............................................455

Đoán tọa hướng như thế nào? ..........................................................462

Hướng nhà hướng cửa....................................................................462

Lấy bảng số nhà định hướng...........................................................467

Lấy sơn định tọa .............................................................................469

Lấy cửa chính định hướng...............................................................470

Lấy thủy định hướng.......................................................................471

Lấy ánh sáng định hướng................................................................471

Lấy minh đường định hướng ..........................................................472

Lấy cửa chính của toà nhà định hướng............................................473

Lấy mặt lưng định tọa hướng..........................................................474

Lấy đường đi định hướng ...............................................................476

Lấy cửa sổ định hướng....................................................................477

Định hướng kết luận.......................................................................478

16

Phương pháp dùng la bàn trắc định tọa hướng...............................478

Ví dụ 1: La bàn xem tọa hướng .......................................................480

Ví dụ 2: La bàn trắc tọa hướng........................................................481

Cách cục tuyến Châu báu ...................................................................482

Làm giàu thăng chức tọa hướng .....................................................482

Tọa hướng châu báu.......................................................................483

Lệnh tinh ........................................................................................485

Thủy lý Long Thần đến hướng.........................................................485

Sơn lý Long Thần đáo tọa................................................................489

Châu báu tuyến ..............................................................................492

Nhất chí cửu vận châu báu tuyến ghi chép......................................496

Châu báu tuyến thực tế 1 - Cửa hàng đồ điện thịnh vượng .............500

Châu báu tuyến thực tế 2 - Vô Tích Thuấn qua núi Ngũ Long Cương

vinh họ mộ .....................................................................................501

Tam bích lệnh tinh đáo sơn đáo hướng...........................................502

Cách cục tuyến Hỏa Khanh.................................................................504

Mờ mịt đình trệ bệnh tật tọa hướng...............................................504

Tọa hướng Hỏa Khanh ....................................................................504

Thủy lý long thần thượng sơn .........................................................505

Sơn lý long thần hạ thủy .................................................................507

Hỏa Khanh tuyến ............................................................................509

Hỏa Khanh tuyến thực tế: Một — Phạm huyết quang thoái Tài ......517

Hỏa Khanh tuyến thực tế: Hai —— Vương Xá Nhâm thị mộ............519

Cách cục vượng Đinh thoái Tài ..........................................................521

Song tinh đáo tọa ...........................................................................521

Cách cục Vượng Tài tổn Đinh.............................................................529

Song tinh đáo hướng ......................................................................530


Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Tồi           Tốt

Hoàng Cực Phong Thủy

  • Mã sản phẩm: HCPTT
  • Tình trạng: Còn hàng
  • 250.000đ


Sản phẩm cùng loại

Địa Lý Ngũ Quyết

Địa Lý Ngũ Quyết

Địa Lý Ngũ Quyết[Sách mới bản gốc]  Sách không còn xuất bản từ 2013.Sách mới . Giá ..

80.000đ

Phong Thủy Trong Tình Yêu

Phong Thủy Trong Tình Yêu

Phong Thủy Trong Tình Yêu[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 84000 Giá bán tại Kho Sách Quý:64000..

84.000đ

Thiết Kế Phòng Ngủ

Thiết Kế Phòng Ngủ

Thiết Kế Phòng Ngủ[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 53000 Giá bán tại Kho Sách Quý:47000.vnd Sô..

53.000đ

Thiết Kế Chi Tiết Nhà Ở Theo Phong Thủy - Quyển Màu Xanh Lá Cây: Trần Nhà - Mặt Sàn

Thiết Kế Chi Tiết Nhà Ở Theo Phong Thủy - Quyển Màu Xanh Lá Cây: Trần Nhà - Mặt Sàn

Thiết Kế Chi Tiết Nhà Ở Theo Phong Thủy - Quyển Màu Xanh Lá Cây: Trần Nhà - Mặt Sàn[Sách mới bản ..

80.000đ

Sắp Xếp Nhà Cửa Theo Phong Thủy (Tái Bản 2014)

Sắp Xếp Nhà Cửa Theo Phong Thủy (Tái Bản 2014)

Sắp Xếp Nhà Cửa Theo Phong Thủy (Tái Bản 2014) Giá Bìa: 108000 Giá bán tại Kho Sách Quý:83000..

108.000đ

Đời Người Và Nhà Ở Theo Phong Thủy

Đời Người Và Nhà Ở Theo Phong Thủy

Đời Người Và Nhà Ở Theo Phong Thủy[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 32000 Giá bán tại Kho Sách Q..

32.000đ

Ứng Dụng Phong Thủy Trong Tình Yêu - Công Danh - Sự Nghiệp

Ứng Dụng Phong Thủy Trong Tình Yêu - Công Danh - Sự Nghiệp

Ứng Dụng Phong Thủy Trong Tình Yêu - Công Danh - Sự Nghiệp[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 80000 Gi..

80.000đ

Phong Thủy Ứng Dụng Cho Cửa Hàng Bán Lẻ

Phong Thủy Ứng Dụng Cho Cửa Hàng Bán Lẻ

Phong Thủy Ứng Dụng Cho Cửa Hàng Bán Lẻ[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 49000 Giá bán tại Kho Sa..

49.000đ

Phong Thủy Toàn Thư - Những Cấm Kỵ Và Cách Hóa Giải Trong Phong Thủy

Phong Thủy Toàn Thư - Những Cấm Kỵ Và Cách Hóa Giải Trong Phong Thủy

Phong Thủy Toàn Thư - Những Cấm Kỵ Và Cách Hóa Giải Trong Phong Thủy[Sách mới bản gốc] Giá Bìa..

40.000đ

Xây Dựng Nhà Ở Theo Địa Lý, Thiên Văn, Dịch Lý

Xây Dựng Nhà Ở Theo Địa Lý, Thiên Văn, Dịch Lý

Xây Dựng Nhà Ở Theo Địa Lý, Thiên Văn, Dịch Lý[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 160000 Giá bán tạ..

160.000đ

Biểu Tượng May Mắn Trong Phong Thủy

Biểu Tượng May Mắn Trong Phong Thủy

Biểu Tượng May Mắn Trong Phong Thủy[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 55000 Giá bán tại Kho Sách ..

55.000đ

Bát Trạch Minh Kính

Bát Trạch Minh Kính

Bát Trạch Minh Kính[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 239000 Giá bán tại Kho Sách Quý:221000.vnd..

239.000đ

Trạch Vận Gia Cư Cát Tường

Trạch Vận Gia Cư Cát Tường

Trạch Vận Gia Cư Cát Tường[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 72000 Giá bán tại Kho Sách Quý:6400..

72.000đ

Phong Thủy Vương

Phong Thủy Vương

Phong Thủy Vương[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 198000 Giá bán tại Kho Sách Quý:198000.vnd Sô..

198.000đ

Thẻ từ khóa: phong thủy, hoàng cực phong thủy, giả bình nhiên, hoàng cực, pdf

Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Nội Truyền khóa 14 Khai giảng 23-6-2024 (Thực Chiến luận Vận Hạn + Luận Mệnh Cao cấp)

Khóa học gồm 2 phần tổng 30 buổi mỗi buổi 2 tiếng học phí 7600k
Phần 1: Luận Vận Hạn bằng Phi Cung (15 buổi)

Phần 2: Luận Mệnh bằng Tự Hóa và Phi cung (15 buổi)

Phản hồi của học viên đã học các khóa đã học: Phản hồi của học viên

Liên hệ để mua sách nhanh nhất

Add facebook tôi để cập nhật sách mới nhanh nhất hoặc yêu cầu mua sách trực tiếp:

https://www.facebook.com/chiennguyen.2612

Để học tử vi Miễn Phí hãy tham gia nhóm:
https://www.facebook.com/groups/hoc.tu.vi.mien.phi

Hoặc zalo của tôi: 0946886286 để vào lớp học "Nhập Môn Tứ Hóa"Tính năng

[PDF miễn phí ]Tử vi đẩu số - Tứ hóa thực chiến sơ cấp-Chiến Nguyễn

[PDF miễn phí ]Tử vi đẩu số - Tứ hóa thực chiến sơ cấp-Chiến Nguyễn

Đây là cuốn sách nhỏ do tác giả Chiến Nguyễn viết nhằm cung cấp một số ví dụ thực tế cho các học viê..

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

Nội dung:-Học tứ hóa sơ cấp cho người từ chưa biết gì về tử vi  đến những người nghiên cứu tứ h..

3.800.000đ

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  1 ngày 29-4-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 1 ngày 29-4-2023

1. Các môn phái Tử Vi2. Luận lá số Tử Vi như thế nào cho đúng3. Kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa - Xuyến ..

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Chương 1:Tử Vi ĐẩuSố giải nghi 3Bài 1:Tử Vi Đẩu Số có thể luận đoán vận mệnh của người phương Tây đư..

350.000đ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng ..

350.000đ

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  2 ngày 8-6-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 2 ngày 8-6-2023

1. CHU LÃO SƯ CHU THANH HÀ HỆ PHÁI ................................ 4 2. TỪ TĨNH QUAN LÃO SƯ ........

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  3 ngày 20-7-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 3 ngày 20-7-2023

1. PHƯƠNG NGOẠI NHÂN LÃO SƯ 4 2. TỪ TĂNG SINH, LƯƠNG NHƯỢC DU, TẦN AN NAM LÃO SƯ ....... 10 3. THÁ..

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  4 ngày 5-9-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 4 ngày 5-9-2023

1. PHÂN BIỆT CÁC TRƯỜNG PHÁI TỨ HÓA BẮC PHÁI ............... 4 2. VÍ DỤ LUẬN MỆNH BẰNG HÀ LẠC BẮC P..

Tứ hóa và cuộc sống số 5

Tứ hóa và cuộc sống số 5

1. CỘNG NGHIỆP ......... 4 2. LUẬN TỬ VI THEO KHÂM THIÊN TỨ HÓA VIỆT NAM ............. 8 3. LUẬN T..

Dụng Thần- Tứ Hóa Bắc Phái

Dụng Thần- Tứ Hóa Bắc Phái

Download tài liệu tại đây : Dụng Thần Tứ Hóa Bắc PháiNắm chắc Dụng Thần mới có thể tiến sâu đượ..

Tứ hóa và Cuộc Sống số 6

Tứ hóa và Cuộc Sống số 6

1. THÁI ĐIỂU TÂM KINH ................. 4 2. SƯ ĐỒ HỘI NGỘ ............................. 13 3. HAI..

Tính năng

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Từ khi Phục Hi họa quẻ, Văn vương diễn dịch đếnnay, « Dịch kinh » đã được xem là kinh điển trong kin..

400.000đ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng ..

350.000đ

Tử vi đẩu số Phi Tinh-Đạo Tàng Phi Mật-Lương Nhược Du

Tử vi đẩu số Phi Tinh-Đạo Tàng Phi Mật-Lương Nhược Du

Đây là cuốn sách của Lương lão sư bao gồm nhiều thủ pháp và tâm pháp của Lương phái..

300.000đ

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử Vi Đẩu Số Luận Tài Vận Thư thái để “Giải mã bí mật vận thế của con người”. Mọi người ai cũng m..

350.000đ

Đẩu số luận Cầu Tài-Tử Vân

Đẩu số luận Cầu Tài-Tử Vân

Vận dụng đẩu số để đàm luận Mệnh lý, trong lá sốngoài cung Mệnh (Thân) ra còn có mười một cung vị kh..

350.000đ

Truyền thuyết về những con số

Truyền thuyết về những con số

Sách này thuộc thể loại năng lượng số ..

170.000đ

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

Thiên hỏa đồng nhân hôị được lập ra với mục đích dịch sách huyền học và cung cấp miến phí cho cộng đ..

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

Bản tính tinh diệu tập 2- Thẩm Trừng Vũ - học trò đại sư Tử Vân

Bản tính tinh diệu tập 2- Thẩm Trừng Vũ - học trò đại sư Tử Vân

Sách dầy 450 trangMục lụcGIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ..............................................3LỜI NÓI..

350.000đ

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Mục lụcLỜI NÓI ĐẦU................................................................ 3CHƯƠNG I: KHÁI N..

350.000đ

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán Vận 1- Trịnh Mục Đức là trường phái hoa sơn tứ hóa số trang 386..

250.000đ

Đoán vận 2 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 2 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 2 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái hoa sơn..

300.000đ

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái Hoa Sơn..

300.000đ

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp .Click Vào đây để vào lớp

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí,nhận luận giải tại đây