Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Nội Truyền khóa 14 Khai giảng 23-6-2024 (Thực Chiến luận Vận Hạn + Luận Mệnh Cao cấp)

Khóa học gồm 2 phần tổng 30 buổi mỗi buổi 2 tiếng học phí 7600k
Phần 1: Luận Vận Hạn bằng Phi Cung (15 buổi)

Phần 2: Luận Mệnh bằng Tự Hóa và Phi cung (15 buổi)

Phản hồi của học viên đã học các khóa đã học: Phản hồi của học viên

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp .Click Vào đây để vào lớp

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí,nhận luận giải tại đây

khóa học tứ hóa nội truyền


  • Tử vi đẩu số mệnh vận phân tích-Tâp 2 -cách cục thiên-từ tăng sinh

Đây là cuốn Tử vi đẩu số mệnh vận phân tích-Tâp 2 tiếp nối của tập 1

http://khosachquy.com/sach-tu-vi/tu-vi-dau-so-menh-van-phan-tich-tu-tang-sinh-thien-hoa-dong-nhan

Và tập cuối tới 2020 là tập 3:

http://khosachquy.com/sach-tu-vi/tu-vi-dau-so-menh-van-phan-tich-tap-3-thuc-le-thien-tu-tang-sinh

Đọc thử:

http://khosachquy.com/pdf-doc-thu/Đẩu-số-Mệnh-vận-phân-tích-cach-cuc-thien-tu-tang-sinh.pdf

Mục lục
Tự .............................................................................................................. 2
Chương I: Nhận biết Mệnh...................................................................... 10
Chương I: Cách nhìn các lưu phái Tử Vi .................................................. 38
Chương 2: Đối chiếu ký hiệu trên lá số và sự kiện trong cuộc sống ....... 78
Chương 3: Phân tích lá số ....................................................................... 88
Chương 4: Bàn về tính quy luật của Tử Vi Đấu Sổ ................................ 116
Chương 5: Cách cục tam hợp có trọng yếu hay không? ....................... 132
Chương 6: Tường luận đặc tính cách cục.............................................. 164
Một, Tử Phủ đồng cung cách ............................................................ 166
Hai, Phủ Tướng triều viên cách ......................................................... 170
Ba, Tử Phủ triều viên cách................................................................. 178
Bốn, Minh châu xuất hải cách ........................................................... 182
Năm, Nhật Nguyệt tịnh minh cách.................................................... 188
Sáu, Nhật chiếu lôi môn cách............................................................ 194
Bảy, Nguyệt lãng Thiên Môn cách..................................................... 200
Tám, Cự Cơ đồng lâm cách................................................................ 204
Chín, Cơ Nguyệt Đồng Lương cách.................................................... 208
Mười, Thạch trung ẩn ngọc cách ...................................................... 214
Mười một, Nhật lệ trung thiên cách: hay còn gọi "Kim xán tiên huy"
........................................................................................................... 220
Mười hai, Cự Nhật đồng cung cách .................................................. 224
Mười ba, Nguyệt sinh thương hải..................................................... 230
Mười bốn: Nhật nguyệt chiếu bích cách........................................... 234
Mười lăm, Tham Vũ đồng hành cách................................................ 238
Mười sáu, Nhật Nguyệt giáp mệnh cách........................................... 244
Mười bảy, Anh tinh nhập miếu cách................................................. 248
Mười tám: Thất Sát triều đẩu cách ................................................... 252
Mười chín, Mã đầu đới tiễn cách...................................................... 256
Hai mươi: Tam Kỳ gia hội cách.......................................................... 260
Hai mươi mốt: Hùng túc triều viên cách........................................... 264
Hai mươi hai: Lộc hợp uyên ương cách (còn gọi là Minh lộc Ám lộc
cách) .................................................................................................. 268
Hai mươi ba, Song lộc triều viên cách............................................... 274
Hai mươi tư, Lộc Mã giao trì cách..................................................... 280
Hai mươi nhăm, Tả Hữu đồng cung cách.......................................... 284
Hai mươi sáu, Tọa quý hướng quý cách (hay còn gọi là Thiên Ất củng
mệnh cách)........................................................................................ 286
Hai mươi bảy, Văn quế văn hoa cách................................................ 288
Hai mươi tám, Mệnh vô chính diệu cách.......................................... 292
Hai mươi chín, Đối diện triều đẩu cách............................................. 294
Ba mươi, Khoa Quyền Lộc chủ cách.................................................. 298
Ba mươi mốt, Phụ bật triều viên cách .............................................. 300
Ba mươi hai, Kiêm văn võ cách ......................................................... 304
Ba mươi ba, Tham Lang ngộ hỏa cách .............................................. 308
Ba mươi bốn, Tài lộc giáp Mã cách ................................................... 312
Ba mươi nhăm: Phụ Bật củng chủ cách ............................................ 314
Ba mươi sáu, Quân thần khánh hội cách .......................................... 318
Ba mươi bảy, Lộc Mã phối ấn cách ................................................... 322
Ba mươi tám, Nhật Nguyệt đồng lâm cách....................................... 328
Ba mươi chín, Hình tù giáp ấn cách................................................... 329
Bốn mươi, Văn tinh giáp Mệnh cách................................................. 332
Bốn mươi mốt, Văn tinh củng Mệnh cách ........................................ 334
Bốn mươi hai, Khoa minh Lộc ám cách............................................. 338
Bốn mươi ba, Kim dư đỡ giá cách (ngụy cách) ................................. 342
Bốn mươi bốn, Sinh bất phùng thời cách ......................................... 344
Bốn mươi nhăm, Lộc gặp Nhị sát cách.............................................. 346
Bốn mươi sáu, Mã lạc Không vong cách ........................................... 348
Bốn mươi bảy, Nhật Nguyệt tàng huy cách ...................................... 352
Bốn mươi tám, Tài và Tù cừu cách.................................................... 356
Bốn mươi chín, Cả đời cô bần cách................................................... 360
Năm mươi, Tiểu nhân cư vị cách ...................................................... 364
Năm mươi mốt, Lưỡng trọng Hoa cái cách....................................... 368
Năm mươi hai, Phong vân tế hội cách .............................................. 370
Năm mươi ba, Trên gấm thêm hoa cách .......................................... 370
Năm mươi bốn, Lộc suy Mã tẫn cách................................................ 370
Năm mươi nhăm, Áo gấm vinh quy cách.......................................... 371
Năm mươi sáu, Không nơi nương tựa cách...................................... 371
Năm mươi bảy, Xây nhà trên nước cách........................................... 372
Năm mươi tám, Liêm Trinh văn kính cách ........................................ 372
Năm mươi chín, Quý tinh giáp Mệnh cách ....................................... 374
Sáu mươi, Tam hợp Hỏa Tham cách ................................................. 378
Sáu mươi mốt, Tham Linh triều viên cách ........................................ 380
Sáu mươi hai, Đan trì Quế trì cách.................................................... 382
Sáu mươi ba, Giáp đệ đăng dung cách ............................................. 386
Sáu mươi bốn, Khoa danh hội Lộc cách ............................................ 390
Sáu mươi nhăm, Quyền Lộc bình phùng cách .................................. 394
Sáu mươi sáu, Cực hướng Ly minh cách ........................................... 398
Sáu mươi bảy, Văn lương Chấn kỷ cách............................................ 402
Sáu mươi tám, Phụ củng Văn tinh cách ............................................ 402
Sáu mươi chín, Cơ Lương gia hội cách.............................................. 406
Bảy mươi, Hóa sát vi Quyền cách...................................................... 410
Bảy mươi mốt, Thọ tinh nhập miếu cách.......................................... 414
Bảy mươi hai, Hóa tinh gặp Quý cách............................................... 418
Bảy mươi ba, Tướng tinh đắc địa cách ............................................. 420
Bảy mươi bốn, Cực cư Mão vị cách................................................... 424
Bảy mươi nhăm, Sát củng Liêm Trinh cách....................................... 426
Bảy mươi sáu, Cự gặp Tứ Sát cách.................................................... 430
Bảy mươi bảy, Mệnh lý phùng Không cách....................................... 431
Bảy mươi tám, Đào hoa phạm chủ cách ........................................... 434
Bảy mươi chín, Phiếm thủy Đào hoa cách ........................................ 438
Tám mươi, Phong lưu thải trượng cách............................................ 442
Tám mươi mốt, Chúng thủy triều đông cách.................................... 446
Tám mươi hai, Lộ thượng Mai thi cách............................................. 446
Tám mươi ba, Thủy trung tác trủng cách.......................................... 450
Tám mươi bốn, Thịt nát xương tan (hoặc Chính sự điên đảo) cách . 450
Tám mươi nhăm, Ly hương tao phối cách ........................................ 454
Tám mươi sáu, Ăn trộm, trộm cắp cách ........................................... 458
Tám mươi bảy, Ly tông thứ xuất cách............................................... 462
Tám mươi tám, Vì Tài cầm đao cách................................................. 462
Tám mươi chín, Vì Tài bị cướp cách.................................................. 462
Chín mươi, Lương Nguyệt phiêu bồng cách ..................................... 466
Chín mươi mốt, Văn tinh gặp giáp cách............................................ 470
Chín mươi hai, Khoa tinh Sát tụ cách................................................ 474
Chín mươi ba, Khôi Việt hung xung cách .......................................... 478
Chín mươi bốn, Quan lộc nhập Sát cách........................................... 482
Chín mươi nhăm, Cự Cơ hoá Dậu cách ............................................. 484
Chín mươi sáu, Nguyệt Đồng gặp Sát cách ....................................... 486
Chín mươi bảy, Tứ tinh gặp Quý cách............................................... 490
Chín mươi tám, Văn tinh thất vị cách ............................................... 492
Chín mươi chín, Khoa tinh gặp Phá cách........................................... 492
Một trăm, Tác chiến trận vong cách ................................................. 494

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Tồi           Tốt

Tử vi đẩu số mệnh vận phân tích-Tâp 2 -cách cục thiên-từ tăng sinh

  • Mã sản phẩm: TVDS-MVPT-CCT
  • Tình trạng: Còn hàng
  • 350.000đ


Sản phẩm cùng loại

Số Phận Con Người Qua Nguyên Lý Thống Kê

Số Phận Con Người Qua Nguyên Lý Thống Kê

Số Phận Con Người Qua Nguyên Lý Thống Kê[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 100000 Giá bán tại Kho ..

100.000đ

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Chương 1:Tử Vi ĐẩuSố giải nghi 3Bài 1:Tử Vi Đẩu Số có thể luận đoán vận mệnh của người phương Tây đư..

350.000đ

Tử Vi Đẩu Số Khán Tiền Tài- Tuệ Tâm Trai Chủ- Hư Không dịch

Tử Vi Đẩu Số Khán Tiền Tài- Tuệ Tâm Trai Chủ- Hư Không dịch

Link đọc thử tại:http://khosachquy.com/pdf-doc-thu/khosachquy_com_TVDS_khan_tien_tai_tue_tam_trai_ch..

200.000đ

Phi tinh tử vi đẩu số- Thuyết mệnh - Lương Nhược Du ( bộ 2 tập)

Phi tinh tử vi đẩu số- Thuyết mệnh - Lương Nhược Du ( bộ 2 tập)

Bộ sách gồm 2 tập dầy khoảng hơn 900 trangMục lục và chi tiết trong hình ảnh Đây là bộ sách của..

500.000đ

Khóa học Tứ hóa sơ cấp - miễn phí

Khóa học Tứ hóa sơ cấp - miễn phí

Nhằm phổ biến tứ hoá sâu rộng tôi tiếp tục mở lớp Tứ Hoá miễn phí dựa trên giáo trình là cuốn “Mệnh ..

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Tái Bản)

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Tái Bản)

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Tái Bản) Giá Bìa: 286000 Giá bán tại Kho Sách Quý:270000.vnd Số Trang..

286.000đ

Cung Mệnh Hóa Tinh Bí Truyền  (Tập 1+2)- Dương Trinh Tường ( Đệ tử của Ông Phúc Dụ)

Cung Mệnh Hóa Tinh Bí Truyền (Tập 1+2)- Dương Trinh Tường ( Đệ tử của Ông Phúc Dụ)

Tổng 2 sách Thượng + Hạ là 1030 TrangQuyển 1- ThượngChương I: Tự luận ------------------------------..

600.000đ

[Sách Mầu]Tử vi đẩu số Phi tinh - Lương Nhược Du Phái tập 3

[Sách Mầu]Tử vi đẩu số Phi tinh - Lương Nhược Du Phái tập 3

Đây là tập 3 tiếp theo của 2 tập đã ra mắtGiáo trình tứ hoá phi tinh sơ trung cơ bản tập 3 -&nb..

350.000đ 400.000đ

Tử Vi Đẩu Số - Giải Mã Đời Người

Tử Vi Đẩu Số - Giải Mã Đời Người

Tử Vi Đẩu Số - Giải Mã Đời Người[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 139000 Giá bán tại Kho Sách Qu..

139.000đ

Phân Tích Bản Mệnh Bát Hỷ Lầu Sao Bản Cổ Quyết Và Cách Cục Đẩu Số

Phân Tích Bản Mệnh Bát Hỷ Lầu Sao Bản Cổ Quyết Và Cách Cục Đẩu Số

Phân Tích Bản Mệnh Bát Hỷ Lầu Sao Bản Cổ Quyết Và Cách Cục Đẩu Số[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 1..

128.000đ

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

Thiên hỏa đồng nhân hôị được lập ra với mục đích dịch sách huyền học và cung cấp miến phí cho cộng đ..

Tử Vi Đẩu Số - Nam Bắc Phái Đoán Mệnh

Tử Vi Đẩu Số - Nam Bắc Phái Đoán Mệnh

Tử Vi Đẩu Số - Nam Bắc Phái Đoán Mệnh[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 185000 Giá bán tại Kho Sá..

185.000đ

Tử Vi Đẩu Số - Phân Tích Và Ứng Nghiệm Vận Số

Tử Vi Đẩu Số - Phân Tích Và Ứng Nghiệm Vận Số

Tử Vi Đẩu Số - Phân Tích Và Ứng Nghiệm Vận Số[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 139000 Giá bán tại..

139.000đ

Tử vi đẩu số mệnh vận phân tích-Tập 1-từ tăng sinh

Tử vi đẩu số mệnh vận phân tích-Tập 1-từ tăng sinh

Đây là cuốn sách do Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội dịch hiện có bản PDF cung cấp miễn phí tại link dưới:Tử ..

Thẻ từ khóa: mệnh vận phân tích.cách cục thiên.tử vi đẩu số

Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Nội Truyền khóa 14 Khai giảng 23-6-2024 (Thực Chiến luận Vận Hạn + Luận Mệnh Cao cấp)

Khóa học gồm 2 phần tổng 30 buổi mỗi buổi 2 tiếng học phí 7600k
Phần 1: Luận Vận Hạn bằng Phi Cung (15 buổi)

Phần 2: Luận Mệnh bằng Tự Hóa và Phi cung (15 buổi)

Phản hồi của học viên đã học các khóa đã học: Phản hồi của học viên

Liên hệ để mua sách nhanh nhất

Add facebook tôi để cập nhật sách mới nhanh nhất hoặc yêu cầu mua sách trực tiếp:

https://www.facebook.com/chiennguyen.2612

Để học tử vi Miễn Phí hãy tham gia nhóm:
https://www.facebook.com/groups/hoc.tu.vi.mien.phi

Hoặc zalo của tôi: 0946886286 để vào lớp học "Nhập Môn Tứ Hóa"Tính năng

[PDF miễn phí ]Tử vi đẩu số - Tứ hóa thực chiến sơ cấp-Chiến Nguyễn

[PDF miễn phí ]Tử vi đẩu số - Tứ hóa thực chiến sơ cấp-Chiến Nguyễn

Đây là cuốn sách nhỏ do tác giả Chiến Nguyễn viết nhằm cung cấp một số ví dụ thực tế cho các học viê..

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

Nội dung:-Học tứ hóa sơ cấp cho người từ chưa biết gì về tử vi  đến những người nghiên cứu tứ h..

3.800.000đ

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  1 ngày 29-4-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 1 ngày 29-4-2023

1. Các môn phái Tử Vi2. Luận lá số Tử Vi như thế nào cho đúng3. Kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa - Xuyến ..

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Chương 1:Tử Vi ĐẩuSố giải nghi 3Bài 1:Tử Vi Đẩu Số có thể luận đoán vận mệnh của người phương Tây đư..

350.000đ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng ..

350.000đ

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  2 ngày 8-6-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 2 ngày 8-6-2023

1. CHU LÃO SƯ CHU THANH HÀ HỆ PHÁI ................................ 4 2. TỪ TĨNH QUAN LÃO SƯ ........

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  3 ngày 20-7-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 3 ngày 20-7-2023

1. PHƯƠNG NGOẠI NHÂN LÃO SƯ 4 2. TỪ TĂNG SINH, LƯƠNG NHƯỢC DU, TẦN AN NAM LÃO SƯ ....... 10 3. THÁ..

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  4 ngày 5-9-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 4 ngày 5-9-2023

1. PHÂN BIỆT CÁC TRƯỜNG PHÁI TỨ HÓA BẮC PHÁI ............... 4 2. VÍ DỤ LUẬN MỆNH BẰNG HÀ LẠC BẮC P..

Tứ hóa và cuộc sống số 5

Tứ hóa và cuộc sống số 5

1. CỘNG NGHIỆP ......... 4 2. LUẬN TỬ VI THEO KHÂM THIÊN TỨ HÓA VIỆT NAM ............. 8 3. LUẬN T..

Dụng Thần- Tứ Hóa Bắc Phái

Dụng Thần- Tứ Hóa Bắc Phái

Download tài liệu tại đây : Dụng Thần Tứ Hóa Bắc PháiNắm chắc Dụng Thần mới có thể tiến sâu đượ..

Tứ hóa và Cuộc Sống số 6

Tứ hóa và Cuộc Sống số 6

1. THÁI ĐIỂU TÂM KINH ................. 4 2. SƯ ĐỒ HỘI NGỘ ............................. 13 3. HAI..

Tính năng

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Từ khi Phục Hi họa quẻ, Văn vương diễn dịch đếnnay, « Dịch kinh » đã được xem là kinh điển trong kin..

400.000đ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng ..

350.000đ

Tử vi đẩu số Phi Tinh-Đạo Tàng Phi Mật-Lương Nhược Du

Tử vi đẩu số Phi Tinh-Đạo Tàng Phi Mật-Lương Nhược Du

Đây là cuốn sách của Lương lão sư bao gồm nhiều thủ pháp và tâm pháp của Lương phái..

300.000đ

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử Vi Đẩu Số Luận Tài Vận Thư thái để “Giải mã bí mật vận thế của con người”. Mọi người ai cũng m..

350.000đ

Đẩu số luận Cầu Tài-Tử Vân

Đẩu số luận Cầu Tài-Tử Vân

Vận dụng đẩu số để đàm luận Mệnh lý, trong lá sốngoài cung Mệnh (Thân) ra còn có mười một cung vị kh..

350.000đ

Truyền thuyết về những con số

Truyền thuyết về những con số

Sách này thuộc thể loại năng lượng số ..

170.000đ

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

Thiên hỏa đồng nhân hôị được lập ra với mục đích dịch sách huyền học và cung cấp miến phí cho cộng đ..

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

Bản tính tinh diệu tập 2- Thẩm Trừng Vũ - học trò đại sư Tử Vân

Bản tính tinh diệu tập 2- Thẩm Trừng Vũ - học trò đại sư Tử Vân

Sách dầy 450 trangMục lụcGIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ..............................................3LỜI NÓI..

350.000đ

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Mục lụcLỜI NÓI ĐẦU................................................................ 3CHƯƠNG I: KHÁI N..

350.000đ

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán Vận 1- Trịnh Mục Đức là trường phái hoa sơn tứ hóa số trang 386..

250.000đ

Đoán vận 2 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 2 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 2 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái hoa sơn..

300.000đ

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái Hoa Sơn..

300.000đ

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp .Click Vào đây để vào lớp

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí,nhận luận giải tại đây