Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Nội Truyền khóa 14 Khai giảng 23-6-2024 (Thực Chiến luận Vận Hạn + Luận Mệnh Cao cấp)

Khóa học gồm 2 phần tổng 30 buổi mỗi buổi 2 tiếng học phí 7600k
Phần 1: Luận Vận Hạn bằng Phi Cung (15 buổi)

Phần 2: Luận Mệnh bằng Tự Hóa và Phi cung (15 buổi)

Phản hồi của học viên đã học các khóa đã học: Phản hồi của học viên

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp .Click Vào đây để vào lớp

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí,nhận luận giải tại đây

khóa học tứ hóa nội truyền


  • Lục Hào Cổ Bốc Tổng Luận Thiên - Chu Thần Bân - An Hạ dịch

Xem mục lục và đọc thử tại đây

http://khosachquy.com/pdf-doc-thu/chu-than-ban-co-boc-doc-thu.pdf

Cổ kim nội ngoại, làm sao có thể dự đoán được xu

thế phát sinh biến hóa của sự tình tương lai luôn là chủ đề

khiến mọi người cảm thấy hứng thú. Thủ đoạn rất nhiều,

có Chu Dịch dự đoán của phương Đông, có Tinh tượng

xem bói của phương Tây, đương nhiên là có chút là khoa

huyễn hư cấu thuần túy, cái gì mà ma cầu thủy tinh, máy

thời gian này nọ cũng không phải trường hợp cá biệt.

Nhưng phương pháp dự báo chuẩn xác tương lai tuyệt đối

có tồn tại.

Thuật dự đoán là chìa khoá để nhân loại thăm dò thế

giới tương lai, cố gắng đem thuật dự đoán phát triển thành

một hạng hệ thống học thuật kỹ năng hoàn chỉnh, Chu Dịch

có thể nói bác đại tinh thâm. Chu Dịch và Ngũ Hành thành

công đem quỹ tích vận động và quy luật vận hành của vạn

vật trong vũ trụ tinh giản áp súc thành văn chữ và ký hiệu,

tụ thiên địa chuyển đổi, tập quỹ tích vạn vật trong đó. Cho

nên nó chẳng những triết học tinh bác mà còn có tính thực

dụng cực mạnh, là một trong những nền tảng văn minh trí

tuệ phương đông thai nghén.

Một bộ « Dịch kinh » hàm chứa triết luận bất độc

uyên rộng vô tận, mà còn xem như công cụ đặc biệt thực

dụng để nhân loại dự báo và nắm chắc tương lai, công hiệu

thần kỳ làm cho người kinh thán không thôi.


Ngay từ thời Thương Chu, cổ nhân đã phát hiện

công năng dự đoán thực dụng của Chu Dịch, sau khi sợ hãi

thán phục, các kỳ năng dị sĩ bắt đầu tìm tòi nghiên cứu các

thức quy luật biến ảo trong Chu Dịch, mưu cầu thuật giải

đọc Thiên Cơ. Trăm ngàn năm qua, trải qua các triều đại

đổi thay Dịch Học tiên hiền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến

lên thực tiễn tổng kết và khai quật, phát triển cho tới bây

giờ Chu Dịch dự đoán thuật đã hơi thành hệ thống, dần dần

chuyển biến là một hạng mục có thể giúp nhân loại dự đoán

chuẩn xác. Nắm chắc xu thế tương lai, là công cụ kỹ năng

thực dụng cho việc xu cát tị hung.

Dịch, chuyển biến vậy. Đạo, quỹ tích chuyển biến.

Lý, quy luật vận động. Dịch Học là do nhiều người vắt trí

óc khổ tâm thăm dò dịch lý dịch đạo, kỳ thật chính là

nghiên cứu vũ trụ mênh mông vận động không ngừng, tất

cả vật chất lặp đi lặp lại vô tận biến ảo hình thành quỹ tích

và quy luật.

Mọi người luôn cảm thấy Chu Dịch tựa hồ là một

môn học vấn mười phần huyền ảo khó hiểu, đây là hiểu

lầm, đạo biến hóa giấu trong sợi cỏ, biến ở thiên địa, bởi

vậy cái gọi là Dịch cơ hồ là ở khắp mọi nơi, cái gọi là Dịch

lý cơ hồ là không người không hiểu, một người trong sinh

hoạt tổng kết và nắm giữ được một ít sự vật hình thái thuộc

tính và quy luật biến hóa, chính là một loại hình thức biểu

hiện của Dịch lý, chỉ là rất nhiều người căn bản cũng không

ý thức được đó kỳ thật chính là Dịch lý mà thôi. Cho nên

Dịch Học dò xét, từ thánh hiền cho tới bách tính, lão ấu

phụ nữ trẻ em đều có sở ngộ nhiều hoặc ít. Mà Dịch kinh


thì là đem quá trình biến hóa và quy luật của vật chất áp

súc cao độ trong vũ trụ diễn dịch thành tin tức ký hiệu

thông dụng, khiến mọi người thông qua quẻ tượng mà lĩnh

ngộ, từ đó thấy rõ và nắm chắc quỹ tích và quy luật biến

hóa của sự vật, từ đó có quyết sách và hành vi trong cuộc

sống của mình, phù hợp với xu thế chuyển biến trong thiên

địa tự nhiên, để cuộc sống của mình ngày càng hài hòa và

hạnh phúc. Chính như cổ nhân nói: "Hiểu Dịch kinh, có

thể ngửa xem thiên văn, nhìn xuống địa lý, mà thông vạn

vật".

Dự đoán Lục hào chính là một loại học thuật vận

dụng nguyên lý Chu Dịch tiến hành thực dụng hóa dự đoán.

Dịch kinh là một chỉnh thể tổ hợp từ 64 quẻ tượng ký hiệu

tạo thành, mỗi quẻ lại cấu thành từ sáu ký hiệu, cổ nhân

đem mỗi ký hiệu gọi là "Hào", bởi vậy quẻ tượng cũng gọi

là "Lục hào", cho nên Chu Dịch cổ bốc dự đoán học cũng

gọi cổ Lục hào dự đoán học.

Cổ thệ dùng công cụ xem bói lúc đầu là rùa bốc

pháp, về sau cải tiến sử dụng thành cỏ thi pháp, mà phát

triển đến mấy trăm năm gần đây thì phổ biến sử dụng gieo

xu pháp.

Gieo xu pháp thành hình từ khi nào thì không ai biết.

Tương truyền phương pháp ghi chép ban sơ này bắt đầu từ

thời Đường mạt Tống sơ trong sách Dịch Học « Hỏa Châu

Lâm ». Bởi vậy cổ gieo xu Lục hào quẻ pháp cũng gọi là

Hỏa Châu Lâm quẻ pháp.


Hàng ngàn năm qua được lịch đại Dịch Học tiên

hiền không ngừng tổng kết kinh nghiệm tâm đắc, lý luận

dần dần thành hệ thống, công năng dự đoán thực dụng càng

ngày càng hoàn thiện. Đời Minh quốc sư Lưu Bá Ôn có «

Hoàng Kim Sách », Thanh sơ Lý Văn Huy có « Tăng San

Bốc Dịch », đời nhà Thanh Vương Hồng Tự có « Bốc Phệ

Chính Tông » rất nhiều sách cổ gieo xu Lục hào dự đoán.

Kinh lịch hơn ngàn năm, Chu Dịch cổ bốc từ sinh ra

thành hình đến thực dụng hoàn thiện, có thể nói là một bộ

kinh điển luận. Trong đó càng đáng nhắc tới chính là Lý

Văn Huy sửa sang lại « Tăng San Bốc Dịch », cuốn sách

này là chỉnh lý từ bản gốc của cao nhân Dịch Học dân gian

Dã Hạc lão nhân, nghe nói nguyên tác giả tên là Đinh Diệu

Cang, danh là Dã Hạc, là nhân sĩ thời Minh mạt Thanh sơ,

xuất thân danh môn, về sau người này trở thành thi nhân,

văn học gia, kịch gia và tiểu thuyết gia trứ danh thời Minh

mạt Thanh sơ.

Từ trong sách luận thuật có thể thấy, người này

nghiên cứu Kinh Dịch mấy chục năm, đọc nhiều sách vở

kiến thức uyên bác, dùng kỹ năng cổ bốc Chu Dịch giúp

người bài ưu giải nạn, lịch duyệt phong phú tích đức vô số,

lúc tuổi già thoái ẩn mà viết được cuốn sách này, muốn

đem những điều tổng kết được khi xem bói quy nạp chỉnh

lý lưu lại cho hậu nhân. Trong sách cổ đều là kinh nghiệm

thực tế, tên là « Dã Hạc bí truyền ».

Có thể vì nguyên cớ bí truyền nên lúc ấy cũng không

lưu hành rộng rãi. Người hậu học Lý Ngã Bình và Lý Văn


Huy nhờ cơ duyên ngẫu nhiên mà có được bản chép tay

này, từ đó tiến hành nghiên tập, sau lại phát giác linh

nghiệm phi thường, lòng mang cảm kích, lại chính khí

không cam lòng độc hưởng, Lý Văn Huy về sau đem chỉnh

lý thành sách mà xuất bản, đặt tên là « Tăng San Bốc Dịch

».

Vì sùng kính lòng dạ Dã Hạc, sách cổ kí tên vẫn là

Dã Hạc lão nhân. Từ đó một bộ gieo xu cổ bốc dự đoán

kinh điển luận có tính thực dụng và giảng dạy học vô cùng

mạnh cuối cùng được thấy ánh mặt trời. Mấy trăm năm qua

chỉ dạy vô số người hữu duyên xem bói dự đoán, dự báo

tương lai mà biết xu cát tị hung, cải thiện quỹ tích cuộc

sống, thật sự là công đức vô lượng.

Ngôn ngữ trong sách bình dị, nghiêm cẩn thiết thực,

ví dụ chân thực, phân tích lý luận tinh giản hiệu suất cao,

phân loại hệ thống cẩn thận, cho nên đã trở thành một trong

những lịch đại Chu Dịch cổ thệ dự đoán lý luận tùng thư,

là một tác phẩm kinh điển đại thành. Có thể nói ba đồng

tiền nơi tay, hiểu hết huyền cơ vạn sự.

Nhưng môn huyền thuật đã từng xán lạn huy hoàng

này từ cận đại đến nay lại dần dần có xu hướng xuống dốc.

Đương nhiên ở đây có nhiều nguyên nhân khách quan và

chủ quan.

Nguyên nhân khách quan là cận đại theo quan điểm

duy vật tuyệt đối của phương Tây, mọi thứ đều cần giảng

cứu luận chứng hình thức vật chất. Còn loại dự đoán này


rõ ràng là học thuyết đặc thù theo truyền thống văn hóa lý

niệm phương Đông, nhìn không thấy sờ không được, dựa

vào lý luận và kỹ năng tung xu thì không khớp với trào lưu

tôn trọng duy vật và chứng minh thực tế ở xã hội hiện đại,

thế là luôn bị chê trách là phong kiến và mê tín mà bị kỳ

thị kiềm chế.

Nguyên nhân chủ quan là gieo xu cổ bốc dự đoán

học là một hạng mục dự đoán xây dựng trên cơ sở học thuật

suy luận tầng tầng chặt chẽ, cần đọc thuộc lòng nắm giữ lý

luận Dịch Học từ xưa phong phú phức tạp, các loại lý luận

công thức giăng khắp nơi, học giả cần thông qua thực tiễn

trường kỳ tổng kết và nghiên cứu không ngừng, đem các

phương diện lý luận dung hội quán thông đi vô dụng lưu

tinh, cơ sở phi thường kiên cố, mới có công lực dự đoán

"Xem mà ít lầm, đoán mười trúng chín", thêm vào đó dưới

tình huống mất đi động lực vật chất, xã hội hiện đại người

dốc lòng nghiên cứu thực dụng Chu Dịch cổ học càng ngày

càng ít, thiếu hụt cơ sở hoàn cảnh xã hội là khó hiểu khó

học Lục hào dự đoán học, dẫn đến người chân chính nắm

giữ tinh túy trong đó lác đác không có mấy, khó mà phổ

cập và chứng minh.

Đồng thời, theo xã hội thương phẩm hóa không

ngừng phát triển, trong xã hội xuất hiện quá nhiều Dịch

Học tự sáng tạo tân luận và sáng lập ra môn phái tông sư,

chủng loại phong phú ngư long hỗn tạp, càng làm người

học Dịch không biết thế nào mà lần. Đang không ngừng bị

lợi ích điều khiển, trong đó không thiếu học vấn khuyết

thiếu sự nghiên cứu nghiêm cẩn, nói lời sai trái, vì lợi ích


một người muốn lật đổ tất cả, sửa chữa tinh hoa lý luận của

tiền nhân, thậm chí bản thân thổi phồng tạo thần, đem Chu

Dịch dự đoán học linh dị hóa, quỷ thần hóa, thậm chí tông

giáo hóa để kiếm lời.

Kết quả là khắp nơi hỗn loạn, lý luận phong phú sai

lệch khiến người học lạc đường trầm luân, vì không chính

xác, không tinh khiến cổ Lục hào dự đoán học bị nghi ngờ,

làm cổ thệ dự đoán thuật nguyên bản đã bị hoài nghi tính

chân thực lại càng bị tranh luận. Như « Tăng San Bốc Dịch

» tuyệt hảo tài liệu cổ điển bồi dưỡng giảng dạy và tự học

lại bị người có động cơ khác khiển trách là lý luận ngây

thơ cấp thấp, hoặc là rêu rao tự sáng tạo tân luận phụ trợ,

càng là Chu Dịch dự đoán học cặn bã, khiến đông đảo

người học Lục hào Dịch Học bị lừa dối. Học mà vô

phương, đắm chìm nhiều năm nhưng không nhập môn, phí

công lãng phí tiền tài, tinh lực, thời gian vào đó.

Chính vì dị số có thể đi vào điện đường nghiên cứu

Chu Dịch cổ thệ, hoàn toàn tự nghiên, tự học. Vì ngẫu

nhiên kỳ ngộ, ta nhận được một bản gieo xu cổ bốc tán luận

cũ nát không chịu nổi từ đời nhà Thanh trong Tàng Thư

Các của một ngôi cổ miếu, tức thì mê mẩn trong đó, từ đó

không thể ngăn cản, bắt đầu xâm nhập nghiên cứu các loại

thực dụng Chu Dịch cổ điển, sau mấy lần đau khổ, tìm

được một bộ gieo xu cổ bốc luận thuật điển tịch « Tăng

San Bốc Dịch » ở một tiệm sách cũ, về sau sự thật chứng

minh, đây là một bộ sách ảnh hưởng cả đời Dịch Học lý

niệm của ta, ta bị lý luận tinh giản trong sách thuyết phục,

đem lý luận của hai quyển cổ tịch dung hội quán thông,


nếm thử thực tiễn vậy mà linh nghiệm phi thường, biết đã

tìm được chính đạo, thế là quanh năm suốt tháng không

ngừng tìm tòi nghiên cứu, không hề đứt đoạn lục soát tinh

túy lý luận trong cổ tịch trứ tác « Dịch kinh », « Hoàng

Kim Sách », « Bốc Phệ Chính Tông », « Hỏa Châu Lâm »

để nghiên tu phụ trợ và bổ sung, kinh lịch hơn mười năm

khắc khổ nghiên cứu và tổng kết thực tiễn, hiện nay đoán

quẻ đều có thể thong dong ứng đối nắm chắc chính xác, dự

đoán tiêu chuẩn ổn định được ca ngợi khắp nơi, cho nên có

thể danh chấn tứ phương.

Thông qua nhiều năm tích lũy thực tiễn và nghiệm

chứng, ta đem nguyên bản gieo xu cổ bốc lý luận tinh

chỉnh, dần dần chỉnh lý xong thành một bộ sách có tính

thực dụng, khoa học, lý luận, hệ thống Chu Dịch dự đoán

lý luận hệ thống. Đối với may mắn trong mười mấy năm

có cơ duyên dị số, dò xét tìm được cổ Lục hào dự đoán học

tinh túy, cũng lợi dụng nhiều năm thực tiễn kinh nghiệm

và lịch duyệt, đem gieo xu cổ bốc lý luận thực dụng hóa và

tinh giản hóa, dần dần bổ sung hoàn thiện sáng tạo cái mới,

hình thành một loại hệ thống dự đoán lý luận cực mạnh

hoàn toàn mới, ngoại trừ cảm nhận được hiệu quả thần kỳ

của Chu Dịch dự đoán truyền thống chứ không phải mê tín

thì cũng kính phục trí tuệ và tinh luận của các tiên hiền lịch

đại Dịch Học, đặc biệt là tinh thần thăm dò và vô tư kính

dâng của bọn họ. Đồng thời cũng nhận thức được gieo xu

cổ bốc dự đoán học và các học vấn khoa học khác kỳ thật

không khác nhau quá nhiều, đều thuộc về phạm trù kỹ

năng, chỉ cần nắm giữ chính xác phương thức suy luận và

công thức lý luận trong đó, thuần thục vận dụng và phân


tích cấp độ các loại tin tức hiện rõ trong quẻ thì dự đoán sẽ

chuẩn xác là tám chín phần mười; chỉ cần đem Lục hào lý

luận hệ thống hóa, trật tự hóa, tinh giản hóa, cấp độ hóa

tiến hành phân loại, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu quan

hệ song song khách quan thực tế suy luận phân tích, truyền

thống cổ bốc dự đoán học cũng không phải như thiên thư,

ai cũng đều có năng lực học hiểu và nắm giữ, học thuyết

đúng là phạm trù khoa học lý luận, có căn nguyên, có dấu

vết mà lần theo, cũng không phải như một loại truyền ngôn

trong xã hội, giảng cứu khí tràng, tâm Dịch, tuệ căn, các

loại cố lộng huyền hư thần hóa.

Chính các Dịch Học tiền bối cổ đại không dám độc

hưởng, hi vọng đại chúng dân sinh đều có thể nắm giữ kỹ

năng dự đoán thực dụng này, dự báo chính xác và thấy rõ

đường hướng tương lai của mình, hữu hiệu xu cát tị hung,

lấy chủ động sáng tạo mỹ hảo nhân sinh, một mực là ta

người nguyện vọng. Liên tưởng đến quá trình phổ cập mở

rộng cổ Thái Cực quyền từ phồn đến tinh, là vô số thương

sinh mang đến hi vọng khỏe mạnh, đặc biệt đem tích lũy

lĩnh ngộ gieo xu cổ Lục hào hệ thống dự đoán lý luận làm

giáo trình.

Ta đem các phương diện lý luận phân loại là Tổng

luận thiên, Dịch lý thiên, Tiến giai thiên, Chi tiết thiên,

Phân loại thiên năm sách tổng cộng 100 chương, nội dung

phân loại từ cạn tới sâu đối với gieo xu cổ bốc dự đoán lý

luận tri thức tiến hành toàn diện hệ thống luận thuật, để

người học có thể khắc sâu lý giải và hấp thu hữu hiệu các

thức lý luận tri thức cổ thệ.


Bản giáo trình lý luận phong cách noi theo « Tăng

San Bốc Dịch », trên cơ sở kế thừa cổ thệ văn hóa truyền

thống ở mức độ lớn nhất, luận thuật cổ Lục hào lý luận lấy

"Tinh giản và thực dụng hóa" làm nguyên tắc, bỏ phồn lưu

tinh, gắng đạt tới phương thức thực dụng tinh giản nhất, để

người yêu thích Lục hào Dịch Học có được đường tắt chính

xác mà cấp tốc nhập môn.

Kế thừa tác phong nghiêm cẩn nghiên cứu học vấn

của Dã Hạc lão nhân, trong sách lý luận quẻ ví dụ đều chỉ

tiếp thu ví dụ cổ đại trong sách « Tăng », hoặc các ví dụ

thực tế của bản thân, cam đoan tuyệt không hư giả bịa đặt

quẻ, để phân tích và biện chứng chính xác lý luận Lục hào.

Mục đích là gắng đạt được toàn diện từ góc độ lý

luận, khoa học, thực dụng để lộ ra bí ẩn của ngàn năm

truyền thống cổ thệ dự đoán văn hóa, hi vọng mọi người

chưa hiểu có thể hiểu rõ cổ thệ, để những người có hứng

thú với cổ thệ càng cảm thấy hứng thú, để những người

cảm thấy hứng thú nhưng học mãi không hiểu cổ thệ dự

đoán có thể tìm được đường nhập môn, để các học giả

nghiên cứu cổ thệ có chỗ dẫn dắt (cho dù là một tia cảm

ngộ), để học giả cảm nhận được thông qua Chu Dịch thấy

rõ xu thế khoái hoạt.

Kỳ vọng mọi người có thể học tập và trải nghiệm

quyển sách này, xác suất dự đoán trúng có thể bền bỉ ổn

định bảo trì tại 75% trở lên, lại có thể thấy rõ đại khái chi

tiết và phương hướng xu thế của mỗi quẻ, mang đến tác

dụng tham khảo cho người làm quyết sách

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Tồi           Tốt

Lục Hào Cổ Bốc Tổng Luận Thiên - Chu Thần Bân - An Hạ dịch

  • Mã sản phẩm: LHBCTLT
  • Tình trạng: Còn hàng
  • 250.000đ


Sản phẩm cùng loại

Lục hào nhất quái đa đoán điểm khiếu-Lý Kế Trung

Lục hào nhất quái đa đoán điểm khiếu-Lý Kế Trung

LỜI NÓI ĐẦU ............................................................ 5QUYỂN I: KỸ PHÁP NHẤT QUẺ ..

250.000đ

Xuất Linh Thông Thần Định Càn Khôn - Hóa Giải Vận Hạn Dân Gian

Xuất Linh Thông Thần Định Càn Khôn - Hóa Giải Vận Hạn Dân Gian

Xuất Linh Thông Thần Định Càn Khôn - Hóa Giải Vận Hạn Dân Gian Giá Bìa: 180000 Giá bán tại Kho ..

180.000đ

Kinh Dịch Ngô Tất Tố Dịch Và Chú Giải (Tái Bản)

Kinh Dịch Ngô Tất Tố Dịch Và Chú Giải (Tái Bản)

Kinh Dịch Ngô Tất Tố Dịch Và Chú Giải (Tái Bản) Giá Bìa: 220000 Giá bán tại Kho Sách Quý:1470..

220.000đ

Kinh Dịch Trọn Bộ (Bìa Cứng)

Kinh Dịch Trọn Bộ (Bìa Cứng)

Kinh Dịch Trọn Bộ (Bìa Cứng) Giá Bìa: 150000 Giá bán tại Kho Sách Quý:139000.vnd Số Trang:71..

150.000đ

Chu Dịch Dự Đoán Học: Dự Đoán Khai Vận Đỏ

Chu Dịch Dự Đoán Học: Dự Đoán Khai Vận Đỏ

Chu Dịch Dự Đoán Học: Dự Đoán Khai Vận Đỏ[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 148000 Giá bán tại Kho..

148.000đ

Lục Hào Tượng Giải - An Hạ

Lục Hào Tượng Giải - An Hạ

Mua sách liên hê FB: https://www.facebook.com/chiennguyen.2612Đọc thử tại:http://khosachquy.com/p..

250.000đ

Lục hào cổ bốc tổng luận thiên-tập 4 Chu Thần Bân

Lục hào cổ bốc tổng luận thiên-tập 4 Chu Thần Bân

tiếp theo các tập 1-2-3 đây là tập 4 cũng là tập cuối..

250.000đ

Lục Hào Tật Bệnh Dự Trắc Học-Vương Hổ Ứng

Lục Hào Tật Bệnh Dự Trắc Học-Vương Hổ Ứng

Mua sách liên hê FB: https://www.facebook.com/chiennguyen.2612Cách phán đoán bệnh tật của Vương lão ..

200.000đ 250.000đ

Tăng San Bốc Dịch Bình Quẻ - Chu Thần Bân

Tăng San Bốc Dịch Bình Quẻ - Chu Thần Bân

Tăng san bôc dịch bình quẻ cho chu thần bân viếtsách 360 trang giá 190k chưa bao gồm phí ship..

200.000đ

Lục Hào Quan Vận Bí Pháp

Lục Hào Quan Vận Bí Pháp

Mua sách liên hê FB: https://www.facebook.com/chiennguyen.2612MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU......................

250.000đ

Lục Hào Nhân Duyên Dự Trắc Học-Vương Hổ Ứng - Trần Phương Dịch

Lục Hào Nhân Duyên Dự Trắc Học-Vương Hổ Ứng - Trần Phương Dịch

Mua sách liên hê FB: https://www.facebook.com/chiennguyen.2612Lục Hào Nhân Duyên Dự Trắc HọcNội dung..

200.000đ 250.000đ

Chu Dịch nhất quái đa đoán nhập môn - Lý Kế Trung

Chu Dịch nhất quái đa đoán nhập môn - Lý Kế Trung

Đọc thử tại pdf:http://khosachquy.com/pdf-doc-thu/chu-dich-nhat-quai-da-doan-nhap-mon-ly-ke-trung.pd..

250.000đ

Lục Hào Cổ Bốc Tổng Luận Thiên Tập 3 - Chu Thần Bân

Lục Hào Cổ Bốc Tổng Luận Thiên Tập 3 - Chu Thần Bân

lục hào cổ bốc 3 chu thần bânFile đọc thử tại đây:http://khosachquy.com/pdf-doc-thu/luc-hao-co-boc-t..

250.000đ

Thẻ từ khóa: lục hào, bốc cổ, cổ bốc, tổng luận thiên, an hạ, chu thần bân

Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Nội Truyền khóa 14 Khai giảng 23-6-2024 (Thực Chiến luận Vận Hạn + Luận Mệnh Cao cấp)

Khóa học gồm 2 phần tổng 30 buổi mỗi buổi 2 tiếng học phí 7600k
Phần 1: Luận Vận Hạn bằng Phi Cung (15 buổi)

Phần 2: Luận Mệnh bằng Tự Hóa và Phi cung (15 buổi)

Phản hồi của học viên đã học các khóa đã học: Phản hồi của học viên

Liên hệ để mua sách nhanh nhất

Add facebook tôi để cập nhật sách mới nhanh nhất hoặc yêu cầu mua sách trực tiếp:

https://www.facebook.com/chiennguyen.2612

Để học tử vi Miễn Phí hãy tham gia nhóm:
https://www.facebook.com/groups/hoc.tu.vi.mien.phi

Hoặc zalo của tôi: 0946886286 để vào lớp học "Nhập Môn Tứ Hóa"Tính năng

[PDF miễn phí ]Tử vi đẩu số - Tứ hóa thực chiến sơ cấp-Chiến Nguyễn

[PDF miễn phí ]Tử vi đẩu số - Tứ hóa thực chiến sơ cấp-Chiến Nguyễn

Đây là cuốn sách nhỏ do tác giả Chiến Nguyễn viết nhằm cung cấp một số ví dụ thực tế cho các học viê..

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

Nội dung:-Học tứ hóa sơ cấp cho người từ chưa biết gì về tử vi  đến những người nghiên cứu tứ h..

3.800.000đ

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  1 ngày 29-4-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 1 ngày 29-4-2023

1. Các môn phái Tử Vi2. Luận lá số Tử Vi như thế nào cho đúng3. Kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa - Xuyến ..

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Chương 1:Tử Vi ĐẩuSố giải nghi 3Bài 1:Tử Vi Đẩu Số có thể luận đoán vận mệnh của người phương Tây đư..

350.000đ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng ..

350.000đ

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  2 ngày 8-6-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 2 ngày 8-6-2023

1. CHU LÃO SƯ CHU THANH HÀ HỆ PHÁI ................................ 4 2. TỪ TĨNH QUAN LÃO SƯ ........

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  3 ngày 20-7-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 3 ngày 20-7-2023

1. PHƯƠNG NGOẠI NHÂN LÃO SƯ 4 2. TỪ TĂNG SINH, LƯƠNG NHƯỢC DU, TẦN AN NAM LÃO SƯ ....... 10 3. THÁ..

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  4 ngày 5-9-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 4 ngày 5-9-2023

1. PHÂN BIỆT CÁC TRƯỜNG PHÁI TỨ HÓA BẮC PHÁI ............... 4 2. VÍ DỤ LUẬN MỆNH BẰNG HÀ LẠC BẮC P..

Tứ hóa và cuộc sống số 5

Tứ hóa và cuộc sống số 5

1. CỘNG NGHIỆP ......... 4 2. LUẬN TỬ VI THEO KHÂM THIÊN TỨ HÓA VIỆT NAM ............. 8 3. LUẬN T..

Dụng Thần- Tứ Hóa Bắc Phái

Dụng Thần- Tứ Hóa Bắc Phái

Download tài liệu tại đây : Dụng Thần Tứ Hóa Bắc PháiNắm chắc Dụng Thần mới có thể tiến sâu đượ..

Tứ hóa và Cuộc Sống số 6

Tứ hóa và Cuộc Sống số 6

1. THÁI ĐIỂU TÂM KINH ................. 4 2. SƯ ĐỒ HỘI NGỘ ............................. 13 3. HAI..

Tính năng

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Từ khi Phục Hi họa quẻ, Văn vương diễn dịch đếnnay, « Dịch kinh » đã được xem là kinh điển trong kin..

400.000đ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng ..

350.000đ

Tử vi đẩu số Phi Tinh-Đạo Tàng Phi Mật-Lương Nhược Du

Tử vi đẩu số Phi Tinh-Đạo Tàng Phi Mật-Lương Nhược Du

Đây là cuốn sách của Lương lão sư bao gồm nhiều thủ pháp và tâm pháp của Lương phái..

300.000đ

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử Vi Đẩu Số Luận Tài Vận Thư thái để “Giải mã bí mật vận thế của con người”. Mọi người ai cũng m..

350.000đ

Đẩu số luận Cầu Tài-Tử Vân

Đẩu số luận Cầu Tài-Tử Vân

Vận dụng đẩu số để đàm luận Mệnh lý, trong lá sốngoài cung Mệnh (Thân) ra còn có mười một cung vị kh..

350.000đ

Truyền thuyết về những con số

Truyền thuyết về những con số

Sách này thuộc thể loại năng lượng số ..

170.000đ

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

Thiên hỏa đồng nhân hôị được lập ra với mục đích dịch sách huyền học và cung cấp miến phí cho cộng đ..

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

Bản tính tinh diệu tập 2- Thẩm Trừng Vũ - học trò đại sư Tử Vân

Bản tính tinh diệu tập 2- Thẩm Trừng Vũ - học trò đại sư Tử Vân

Sách dầy 450 trangMục lụcGIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ..............................................3LỜI NÓI..

350.000đ

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Mục lụcLỜI NÓI ĐẦU................................................................ 3CHƯƠNG I: KHÁI N..

350.000đ

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán Vận 1- Trịnh Mục Đức là trường phái hoa sơn tứ hóa số trang 386..

250.000đ

Đoán vận 2 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 2 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 2 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái hoa sơn..

300.000đ

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái Hoa Sơn..

300.000đ

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp .Click Vào đây để vào lớp

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí,nhận luận giải tại đây